Marija Mondeikaitė-Kutz

Marija Mondeikaitė-Kutz (1926 m. birželio 10 d. Cicero, ILJAV), vargonininkė ir chemikė, žinomo vargonininko Adolfo Mondeikos duktė.

BiografijaKeisti

Vargonuoti mokėsi pas tėvą, o vėliau pas vienuolę Beatričę ir M. Bernardą. Gavusi stipendiją, Rosary College studijavo chemiją ir vargonavimą. Vargonuoti dar mokėsi De Paulo universiteto muzikos mokykloje pas dr. Beckerį.

Nuo 1950 m. pradėjo dalyvauti universiteto rengiamuose rečitaliuose, vėliau vargonavo bažnyčiose, koncertavo Šv. Antano lietuvių parapijos bažnyčioje ir kitose koncertų salėse. Dažnai talkino tėvui mokant chorą. Vargonuodavo „Dainavos“ meno ansambliui atliekant Č. Sasnausko kantatą „Broliai“ (1953 m.), L. van Beethoveno oratoriją „Kristus Alyvų kalne“ (1955 m.), J. Žilevičiaus kantatą „Vytautas Didysis“ (1958 m.), B. Markaičio poemą „Kančios naktis“ (1959 m.), V. Jakubėno kantatą „Mano pasaulis“ (1959 m.), Aleliuja iš G. F. Händelio oratorijos „Mesijas".

ŠaltiniaiKeisti

Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999. Informacijos publikavimui gautas žodinis autoriaus leidimas.