Luomas – socialinė grupė, turinti įstatymais ir papročiais nustatytas paveldimas teises, privilegijas ir pareigas. Atsirado XI a. feodalinėje visuomenėje išskiriama trys luomai: bajorų, dvasininkų ir miestiečių. Trečiojo luomo sąvoka išskiriama tik po X–XI a. kryžiaus karų, kai išsiskiria miestiečių luomas.