Komendoras (rus. комендор) – jūrininko artileristo laipsnis ir pareigos carinės Rusijos kariniame jūrų laivyne. Pavadinimas naudotas ir TSRS laivyne.

Rusijos kariniame laivyne egzistavo du komendoro laipsniai:

  • vyresnysis komendoras (rus. старший комендор)
  • komendoras (rus. комендор)

Carinės Rusijos laivyne patrankos paprastai turėdavo du komendorus:

  • Pirmasis komendoras – pabūklo vadas, kuris nutaiko pabūklą ir iššauna. Komendoro pareigos apėmė tiek vadovavimą pabūklo įgulai šaudant, tiek pabūklo ir jo reikmenų priežiūrą.
  • Antrasis komendoras – atlikdavo vertikalųjį nutaikymą.

Komendorus ruošdavo specialioje komendorų mokykloje.

TSRS kariniame jūrų laivyne komendorais vadino nekarininkus jūrininkus artileristus (pvz., 1941 m. Pinsko upių flotilės kanonierės „Vernyj“ įgulos sąraše visi artileristai vadinami komendorais[1]).

Nuorodos redaguoti

  1. Список личного состава КЛ „Верный“ по состоянию на 01.01.1941г.