Klebonija

Klebonija – pastatas, kuriame klebonas tvarko parapijos reikalus, paprastai jame ir gyvena; parapijos būstinė.

Klebonijoje yra raštinė (sekretoriatas), priimamasis, laukiamasis kambariai.

Interesantai klebonijoje priimami paprastai tik tam tikromis valandomis.