Katedra (švietimas)

(Nukreipta iš puslapio Katedra (studijos))

Katedra – universiteto, instituto, akademijos ar kitos panašios aukštosios mokyklos akademinis šakinis padalinys, organizuojantis vieno ar kelių artimų dalykų dėstymą ir tyrinėjimą, atsakingas už vienos ar kelių susijusių studijų programų organizavimą. Katedra vadinama ir tokio padalinio darbuotojų visuma.

Vilniaus universiteto katedra

redaguoti

Pagal Vilniaus Universiteto statutą katedroje turi dirbti ne mažiau kaip šeši visą etatą turintys pedagoginiai ir/ar moksliniai darbuotojai. Ne mažiau kaip keturi turi būti mokslininkai – t. y., turėti daktaro laipsnį.

Katedroje aukščiausia savivaldos institucija yra katedros dėstytojų ir mokslo darbuotojų posėdis.[1] Balso teisę posėdyje turi darbuotojai, kurie turi ne mažiau kaip pusę etato, o jei jų pagrindinės pareigos yra fakultete, tai ne mažiau kaip ketvirtį etato. Viešuose katedros posėdžiuose gali dalyvauti ir katedros studentų atstovai.

Katedros vedėjas

redaguoti

Katedrai vadovauja katedros vedėjas, kuris yra atsakingas už katedroje vykdomų mokslo darbų ir dėstomų dalykų kokybę.[1] Jis šaukia katedros posėdžius ir jiems pirmininkauja.
Katedros vedėją penkerių metų kadencijai renka fakulteto taryba, o po to rektoriaus teikimu tvirtina Senatas. Paprastai katedros vedėju tampa profesorius, tačiau išimtiniais atvejais juo gali tapti ir docentas.

Katedros analogai

redaguoti

Universiteto katedros teises gali turėti ir kiti šakiniai padaliniai – klinika, observatorija ir kt.

Nuorodos

redaguoti
  1. 1,0 1,1 19 straipsnis. Katedros. In: Vilniaus Universiteto statutas