Karinis orlaivis (angl. military aircraft) – orlaivis (šiais laikais – paprastai lėktuvas arba sraigtasparnis), naudojamas karinėse organizacijose karinėms užduotims vykdyti.

Vokietijos naikintuvai triplanai „Fokker“ (Pirmasis pasaulinis karas).

Pagal vykdomų užduočių pobūdį kariniai orlaiviai būna:

 • kovos orlaiviai – kariniai orlaiviai, skirti naikinti priešo gyvąją jėgą, įrangą ar infrastruktūrą naudojant orlaivio ginklus. Kovos orlaiviai paprastai gaminami ir pardavinėjami tik ginkluotosioms pajėgoms.
 • nekovos orlaiviai – kariniai orlaiviai, kurių paskirtis nėra naikinti priešą. Tokie orlaiviai gali turėti savigynai skirtų ginklų. Paprastai atlieka aprūpinimo užduotis.

Kovos orlaiviai

redaguoti
 
Tarybinis atakos sraigtasparnisMi-24“.

Kovos orlaiviai paprastai skirstomi pagal numatytas atlikti funkcijas:

 • Naikintuvai:
  • perėmimo arba gaudomieji naikintuvai (angl. interceptors; rus. перехватчики) – lėktuvai, skirti priešo lėktuvams naikinti ore. Naudojami (a) kaip oro gynybos naikintuvai teritorijai ir antžeminiams ar antvandeniniams objektams dengti, taip pat kitiems lėktuvams lydėti, (b) kaip oro pranašumo užkariavimo lėktuvai, skirti priešo naikintuvams naikinti ir taip pranašumui ore įgyti. Kartais skiriami šių naikintuvų poklasiai:
   • naktiniai naikintuvai – gaudomieji naikintuvai, specializuoti naudoti naktį. Ši naikintuvų kategorija būdinga Antrojo pasaulinio karo laikams. Juose paprastai būdavo įrengiami radarai, kad būtų galima aptikti priešo lėktuvus.
   • eskortiniai naikintuvai (angl. escort fighters) – gaudomieji naikintuvai, paprastai turintys didelį veikimo spindulį, todėl galintys lydėti strateginius bombonešius ir ginti juos nuo priešo naikintuvų.
   • bombonešių naikintuvai (angl. bomber destroyer) – gaudomieji naikintuvai, ginkluoti didelių skaičiumi didesnio kalibro patrankų ir skirti naikinti sunkiuosius bombonešius, kurie paprastai turėdavo daug savigynos kulkosvaidžių ir/ar patrankų.
  • naikintuvai-bombonešiai – atliekantys tiek gaudomojo naikintuvo, tiek bombonešio funkcijas. Paprastai gali nešti aviacines bombas, turi bombų nutaikymo įrangą.
 • Bombonešiai (angl. bombers) – lėktuvai, skirti naikinti taikinius aviacinėmis bombomis.
  • pikiruojamieji bombonešiai (angl. dive bombers) – bombonešiai, pritaikyti tiksliai atakuoti antžeminius ar antvandeninius taikinius pikiruojant, kas užtikrindavo didelį taiklumą. Dabar tokie bombonešiai nebenaudojami.
  • strateginiai bombonešiai (angl. strategic bombers) – didelio veikimo spindulio sunkieji bombonešiai, skirti naikinti strateginiams taikiniams.
 • Torpednešiai (angl. torpedo bombers) – torpedomis ginkluoti lėktuvai, skirti laivams naikinti. Būdingi Antrojo pasaulinio karo laikotarpiui. Dažnai priskiriami bombonešiams.
 • Raketnešiai – sunkieji lėktuvai, ginkluoti sparnuotosiomis raketomis, skirti jūros ir sausumos taikiniams naikinti. Dažnai priskiriami bombonešiams.
 • Šturmo lėktuvai (angl. ground-attack aircraft) – lėktuvai, skirti atakuoti antžeminius (kartais – ir antvandeninius) taikinius iš skutamojo skrydžio ar lėkšto pikiravimo.
 • Artilerijos lėktuvai (angl. gunships) – paprastai perdirbti transportiniai lėktuvai, atakuojantys priešus patrankomis, kulkosvaidžiais, granatsvaidžiais pro šonines duris ir šaudymo angas.
 • Elektroninės kovos lėktuvai (angl. electronic warfare aircraft) – elektroninės kovos priemonėmis aprūpinti lėktuvai (paprastai perdirbti naikintuvai ar bombonešiai), kurių tikslas slopinti priešo elektronines kovos priemones. Dažnai ginkluoti ir priešradarinėmis raketomis.
 • Jūrų patruliniai lėktuvai (angl. maritime patrol aircraft) – lėktuvai, skirti patruliuoti jūras ir vandenynus, ieškoti antvandeninių ir povandeninių priešo laivų ir naikinti juos priešlaivinėmis ir priešpovandeninėmis raketomis, kitais priešpovandeniniais ginklais.
 • Kovos sraigtasparniai:

Nekovos orlaiviai

redaguoti

Nekovos orlaiviai paprastai irgi skirstomi pagal numatytas atlikti funkcijas:

 • Stebėjimo (angl. surveilance aircraft) ir žvalgybos lėktuvai (angl. reconaissance aircraft)
 • Kariniai transporto lėktuvai – skirti gabenti krovinius, keleivius, pervežti desantininkus ir desantuojamą techniką
 • Degalų lėktuvai (angl. tanker planes) – lėktuvai, gabenantys degalus ir turintys degalų perpylimo į skrendančius orlaivius įrangą.
 • Mokomieji lėktuvai (angl. trainer planes) – skirti apmokyti pradedantiems ir pažengusiems pilotams.
 • Skraidančios vadavietės – iš jų vadovaujama aviacijos veiksmams
 • Kariniai sklandytuvai – Antrajame pasauliniame kare gana plačiai naudoti kaip transportiniai orlaiviai. Dabar nebenaudojami.

Nuorodos

redaguoti