Karys

(Nukreipta iš puslapio Kareivis)

Karyspilietis, atliekantis tikrąją karo tarnybą[1]. Kareivis - ginkluotas šalies kariuomenės arba ginkluotųjų pajėgų, vadovaujamų vyriausiojo ginkluotųjų pajėgų vado, narys.

Šiuolaikinis Šveicarijos kariuomenės karys su Sturmgewehr 90

Lietuva redaguoti

Kario sąvokos apibrėžimai yra oficialiai įtvirtinti LR krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas. Karys savanoris – LR pilietis, įstojęs į nenuolatinę (neetatinę) savanorių karo tarnybą Krašto apsaugos savanorių pajėgose (LR KASOKTĮ 2 str. 17 d.).

Atsargos karys – teisės aktų nustatyta tvarka į kariuomenės atsargos personalo (aktyviojo ar individualiojo rezervo) įskaitą įrašytas LR pilietis, įgijęs reikiamą pagrindinį karinį parengimą (LR KASOKTĮ 2 str. 18 d.).

Kariūnas – karys, atliekantis karo tarnybą studijuodamas Lietuvos arba užsienio karo mokymo įstaigoje, kurią baigusiems suteikiamas karininko laipsnis. Kariūno tarnyba trunka, kol jis priimamas į profesinę karo tarnybą ar išleidžiamas į atsargą arba teisės aktų ar karo mokymo įstaigoje nustatyta tvarka iš jos atleidžiamas ar pašalinamas (LR KASOKTĮ 2 str. 20 d.).

Išnašos redaguoti