Kankinys (angl. martyr, iš gr. μάρτυς, mártys 'liudininkas') – žmogus, kuris patyrė persekiojimus, kančias ir mirtį už tikėjimo skelbimą ir/ar tikėjimo neatsisakymą. Paprastai kankiniai laikomi šventaisiais, tampa tikėjimo simboliais. Perkeltine prasme kankinys gali reikšti žmogų, nukentėjusį už kitokį, nereliginį reikalą.

A. Diurerio paveikslas „Dešimties tūkstančių krikščionių kankinystė“

Prasmė redaguoti

Pradžioje žodis lot. martyr reiškė 'liudininkas', tiek pasaulietinėje sferoje, tiek Naujajame Testamente.[1] Tada liudijimo procesas nereiškė kad liudijimas turi baigtis liudytojo mirtimi, nors iš senųjų rašytojų (pvz., Juozapo Flavijaus) veikalų žinoma, kad liudytojai dažnai dėl liudijimo žūdavo.

Ankstyvosios krikščionybės laikais žodžio martyr prasmė prasiplėtė, jis ėmė reikšti tikintįjį, kuris turi paliudyti savo tikėjimą, ir dėl to liudijimo patiria kankinimus ir/ar mirtį. T.y., nuo tada martyr ėmė reikšti ir 'kankinys'. Su tokia pasme martyr tapo anglų kalbos skoliniu. Išvestinis žodis angl. martyrdom ėmė reikšti 'kankinystė' (t. y., kankiniška mirtis, pasiryžimas jai ir pan.).

Ankstyvieji krikščionys, kurie žodį lot. martyr ėmė naudoti naująja prasme, Jėzų suvokė kaip pirmąjį ir didžiausią kankinį, nes jis buvo nukryžiuotas.[2][3][4] Ankstyvieji krikščionys, manoma, Jėzų suvokė kaip archetipinį kankinį.[5]

Dabar anglų kalboje žodis angl. martyr reiškia įvairius žmones, kuriuos sieja tam tikri bendrumai.

Stereotipinės kankinystės bendri bruožai[6]
1. Herojus Kažkiek žinomas asmuo, kuris yra pasišventęs savo tikėjimui, laikomas vertu pagarbos.
2. Opozicija Žmonės, kurie prieštarauja to asmens įsitikinimams, kovoja su juo.
3. Numatomas pavojus Herojus numato, kad oponentai sieks jam pakenkti, nes jis palaiko savo religiją.
4. Narsa ir pasišventimas Herojus tęsia savo veiklą, nekreipia dėmesio į pavojus.
5. Mirtis Oponentai nužudo herojų dėl jo pasišventimo savo religijai.
6. Atminimas Herojaus mirtis neužmirštama. Žmonės herojų ima vadinti kankiniu. Kitus žmones šis pavyzdys gali įkvėpti siekti to paties tikslo.

Šaltiniai redaguoti

  1. See e.g. Alison A. Trites, The New Testament Concept of Witness, ISBN 0-521-60934-8 and ISBN 978-0-521-60934-0.
  2. Frances M. Young, The Use of Sacrificial Ideas in Greek Christian Writers from the New Testament to John Chrysostom (Eugene, OR: Wipf & Stock, 2004), pp. 107.
  3. Euzebijus rašė apie ankstyvuosius krikščionis: "Jie taip veržėsi imituoti Kristų… jie lengvai atidavė kankinio titulą Kristui, tikrajam kankiniui… " Eusebius, Church History 5.1.2.
  4. Mokslininkai mano, kad Evangelijos knyga „Apreiškimas Jonui“ buvo parašyta laikotarpiu, kai lot. martyr 'liudytojas' ėmė įgyti prasmę 'kankinys'. „Apreiškime“ aprašyti keli krikščionys panaudojant terminą martyr (Rev 17:6, 12:11, 2:10-13). Jis panaudotas ir rašant apie Kristų („Jėzus Kristus, patikimas liudytojas/kankinys“ in Rev 1:5, taip pat in Rev 3:14).
  5. A. J. Wallace and R. D. Rusk, Moral Transformation: The Original Christian Paradigm of Salvation (New Zealand: Bridgehead, 2011), pp. 217–229.
  6. From A. J. Wallace and R. D. Rusk, Moral Transformation: The Original Christian Paradigm of Salvation (New Zealand: Bridgehead, 2011), pp. 218.