Kadastriniai matavimai

Kadastriniai matavimai – veiksmai, kuriais nustatoma nekilnojamojo daikto tapatybė, žemės sklypo ribų posūkio taškų ir statinių fizinių ribų koordinatės, geometriniai matmenys ir techniniai nekilnojamųjų daiktų parametrai, apskaičiuojamas žemės sklypo ir jame esančių žemės naudmenų plotas ir kiti šį daiktą apibūdinantys kadastro duomenys. Žemės sklypų kadastriniai matavimai, nustatant žemės sklypų ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinates valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje (LKS-94), atliekami žemės sklypus padalijant, atidalijant, sujungiant ir atliekant jų amalgamaciją, parduodant, išnuomojant ar suteikiant panaudai kitos paskirties valstybinės žemės sklypus, kurių ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinatės nenustatytos valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje, žemės sklypo savininkui pageidaujant patikslinti žemės sklypo plotą, įregistruotą Nekilnojamojo turto registre, jeigu ribos posūkio taškų ir riboženklių koordinatės nenustatytos valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje.

Kadastrinių matavimų byla – nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymo metu parengtų planų, užpildytų kadastro formų ir kitų dokumentų apie nekilnojamąjį turtą, sukomplektuotas rinkinys.

FunkcijosKeisti

Kadastriniais (geodeziniais) matavimais:

  • nustatomos žemės sklypo ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinatės,
  • apskaičiuojami tų žemės sklypų plotai ir statinių geometriniai parametrai,
  • kartografuojami žemės naudmenų kontūrai,
  • pažymimi žemės naudojimo apribojimai ir servitutai,
  • parengiamas žemės sklypo planas,
  • sudaroma nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byla,
  • atliekami statinių kampų žymėjimo darbai,
  • parengiamas pastato pririšimo žemės sklype planas.

Kadastriniams matavimams atlikti reikia pateikti žemės sklypo kadastro pažymėjimą (žemės sklypo teisinę registraciją), preliminarų arba detalųjį sklypo planą, bei statinių, esančių šiame sklype (jei tokie yra), kadastro pažymėjimą, žemės sklypo įsigijimo dokumentą.

LiteratūraKeisti

  • Urbanas S., Mėgėjiškų sodų teritorijų žemės sklypų kadastro duomenų nustatymas ir žymėjimas Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje 2009., Vilnius