Apie Jėzaus Kristaus netikrąjį tėvą žr. Juozapas iš Nazareto

Juozapas (hebr.יוֹסֵף‏‎ tar. Josep, vert. Viešpats padaugina) – patriarcho Jokūbo ir Rachelės vienuoliktas sūnus.

Juozapas aiškina faraono sapną. Peter von Cornelius paveikslas

Jokūbas išskyrė Juozapą kaip mylimiausią sūnų, padovanodamas jam gražų apsiaustą. Dėl to Juozapo broliai ėmę jam pavydėti, o šiam dar papasakojus sapną apie tai, kad visi broliai jam nusilenkę, broliai nusprendė jį nužudyti. Rubenas brolius sulaikė, o Judas įkalbėjo verčiau parduoti į vergiją. Juozapas buvo nupirktas ir išgabentas Egiptą, o broliai pasakė tėvui, kad jį sudraskę žvėrys.

Egipte Juozapą nusipirko aukštas pareigūnas Putifaras ir paskyrė savo rūmų prievaizdu. Putifaro žmona apšmeižė jį skųsdamasi vyrui, neva Juozapas norėjęs ją išprievartauti, todėl Putifaras pasodino Juozapą į kalėjimą. Kalėjime Juozapas sugebėjo išaiškinti vyriausiajam Egipto faraono taurininkui ir kepėjui jų sapnus. Praėjus dvejiems metams faraonas susapnavo sapną, tačiau niekaip negalėjo suprasti ką jis reiškia. Sapno nesugebėję išaiškinti ir faraono žyniai. Taurininkas prisiminė Juozapą, ir faraonas liepė pakviesti jį į rūmus. Juozapas pasakė, kad Egipto laukia septyneri derliaus metai, po kurių seks septyneri bado metai ir patarė paskirti Egiptui sumanų valdytoją. Juo faraonas paskyrė Juozapą ir pavedė jam ruošti maisto atsargas.

Kilus badui, Jokūbas pasiuntė sūnus į Egiptą nupirkti grūdų. Ten jie susitiko Juozapą, tačiau šis apsimetė jų nepažįstąs ir bendravo per vertėją. Juozapas pasakė laikąs juos šnipais ir liepė atvesti jauniausią brolį Benjaminą, kad šis patvirtintų jų žodžius. Paskui jis dar išbandė brolius, norėdamas patikrinti, ar jie bus tokie pat žiaurūs Benjaminui, kokie buvo jam. Pamatęs, kad jie nuoširdžiai rūpinasi Benjaminu, pasisakė, kas esąs.

Juozapas pakvietė apsigyventi Egipte savo tėvą ir brolių šeimas. Jų palikuonys gyveno Egipte 400 metų.[1]

Juozapas mirė sulaukęs 110 metų. Jis buvo išbalzamuotas ir paguldytas į karstą Egipte. Prieš mirtį liepė palaidoti jo kūną šalia savo protėvių Machpelos lauko oloje, ties Mamre, Kanaano šalyje, kai Dievas aplankys Izraelio tautą.

Šaltiniai redaguoti

  1. Biblijos enciklopedija. Alma litera. Vilnius, 1993 m.