Jansenizmas – religinė srovė Nyderlanduose bei religinis visuomeninis judėjimas Prancūzijoje XVIIXVIII a. Tai kalvinizmui artima katalikybės atmaina, neigusi valios laisvę, pripažinusi lemtį. Šiai religinei srovei pradžią davė olandų teologo K. Janseno idėjos, kurios plėtojo augustinizmą. Jansenistai nepritarė Katalikų Bažnyčios (ypač jėzuitų) ideologijai, bet tapti protestantais taip pat nenorėjo.

Jansenizmo pradininkas K. Jansenas

Prancūzijoje jansenistų centras buvo Paryžiaus Port Rojalio vienuolynas.

Judėjime dalyvavo universitetai, mokslininkai (B. Paskalis), rašytojai, kurie darė didelę įtaką intelektualiniam Prancūzijos gyvenimui. Jansenizmas XVIII a. Prancūzijoje išnyko dėl Katalikų Bažnyčios persekiojimų. Kaip Utrechto bažnyčia išliko Nyderlanduose.[1]

Šaltiniai redaguoti

  1. JansenizmasLietuviškoji tarybinė enciklopedija, V t. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1979. T.V: Janenka-Kombatantai, 9 psl.