Hugenotai (pranc. huguenots) – XVIXVIII a. Prancūzijos kalvinistai. Šį tikėjimą praktikavo pietų Prancūzijos kilmingoji dvasininkija ir feodalai didikai bei nemažai miestiečių. Dalis miestų buržuazijos ir amatininkų tapo hugenotais ir šiaurės Prancūzijoje. Kova tarp jų ir katalikų virto karais, kurių metu 1572 m. įvyko didelės hugenotų žudynės, vadinamos Baltramiejaus naktimi. Hugenotų ir katalikų teises sulygino Didžioji Prancūzų revoliucija.

Hugenotų kryžius

Nuorodos redaguoti