Helmholco laisvoji energija

Termodinamikoje Helmholco energijatermodinaminis potencialas, kuris matuoja naudingą darbą gaunamą iš uždarų termodinaminių sistemų esant pastoviai temperatūrai.

Apibrėžimas

redaguoti

Helmholco energija apibrėžiama:[1]

 

kur

  • F  yra Helmholco laisvoji energija(svarbu yra nesumaišyti su jėga, nes ji taip pat žymima F raide) (SI: džaulis),
  • U  yra sistemos vidinė energija (SI: džaulis),
  • T  yra absoliutinė temperatūra (kelvinai),
  • S  yra entropija (SI: džauliai į kelviną).

Išnašos

redaguoti
  1. Levine, Ira. N. (1978). „Physical Chemistry“ McGraw Hill: University of Brooklyn