Grynasis pelnas – gautų bendrųjų pajamų dalis, liekanti, atėmus (finansines) subjekto veiklos sąnaudas, ypatinguosius praradimus bei sumokėtus mokesčius.

Tai vienas finansinių rodiklių, svarbių sprendžiant apie ūkio subjekto pelningumą.