Gimtoji kalbakalba, kurią asmuo išmoksta pirmiausia. Gimtosios kalbos išmokstama be formalaus mokymo, paprastai iš kitų šeimos narių.

Asmuo gali mokėti dvi (ar net daugiau) gimtųjų kalbų. Tai vadinama dvikalbyste.

Kadangi žmogaus tautybė priklauso nuo individualaus pasirinkimo, gimtoji kalba ir tautybė ne visada sutampa, pavyzdžiui, 18,2 % Lietuvoje gyvenančių baltarusių ir 15,4 % ukrainiečių savo gimtąja kalba laiko rusų kalbą[1].

Literatūra

  1. Kasatkina N, Multi - ethnic Lithuanian composition. In: Lithuanian Society in social transition.- V.: Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas, 1995