Garsumas, arba garso galiafizikinis dydis išreiškiamas energija, kuri pernešama per tam tikrą laiko vienetą. Garsumas apibūdinamas kaip klausos organų suvokiamo garso pojūtis. Šis dydis yra subjektyvi garso charakteristika, susijusi su objektyvia jo charakteristika - stipriu.

Čia

I - garso stipris;
P - garso galia (garsumas);
S - paviršiaus plotas.

Garsumo matavimo vienetas

redaguoti

Garsumo matavimo vienetas vadinamas belu (sutrumpintai žymimas B), pagerbiant amerikiečių išradėją Aleksandrą Grehemą Belą. Praktikoje dažniau vartojamas dešimt kartų mažesnis vienetas - decibelas: 1 dB = 0,1 B. Garso stiprio ir garsumo sąryšis buvo nustatytas pasirinkus pavyzdžiu 1000 Hz dažnio garsą. Sutarta girdos slenksčio garsumą (kai garso stipris lygus 10-12 W/m²) laikyti lygiu nuliui. Sudarant garsumo skalę, buvo daryta prielaida, kad, garso stipriui padidėjus 10 kartų, garsumas padidėja 10 dB. Garso stiprio intervalą nuo girdos iki skausmo slenksčio atitiko 0 - 130 dB garsumo intervalas. Garso stiprio ir garsumo atitiktis, kai garso dažnis 1000 Hz:

Garsas Garso stipris, W/m² Garsumas, dB
Girdos slenkstis 10-12 0
Kvėpavimo garsas 10-11 10
Kišeninio laikrodžio tiksėjimas 10-10 20
Lapų čežėjimas 10-9 30
Šnabždesys 10-8 40
Įprasta kalba 10-7 50
Vidutinio garsumo kalba 10-6 60
Garsi kalba 10-5 70
Gatvės triukšmas 10-4 80
Gamyklos cecho triukšmas 10-3 90
Diskotekos triukšmas 10-2 100
Pneumatinio kūjo triukšmas 10-1 110
Kūjinio perforatoriaus triukšmas 1 120
Reaktyvinis variklis 10 130
Teslos išlydžio triukšmas / 10 milijonų voltų 100 140

Garso stiprio ir garsumo priklausomybė nėra tiesinė, pavyzdžiui, garso stipriui padidėjus tris kartus, garsumas nepatrigubėja. Garsumas mažėja lėčiau negu garso stipris. Garso stipris didėja pagal geometrinę progresiją, o žmogaus suvokiamas garsumas - tik pagal aritmetinę progresiją (taip vadinamasis Vėberio-Fechnerio dėsnis).

Taip pat skaitykite

redaguoti

Nuorodos

redaguoti