GNU laisvosios dokumentacijos licencija

(Nukreipta iš puslapio GFDL)

GNU Laisvosios dokumentacijos licencija (angl. GNU Free Documentation License, sutr. GFDL, GNU FDL) – „copyleftlicencija, skirta laisvai naudojamam turiniui (angl. Open Content). Licenciją nustato Laisvosios programinės įrangos fondas (angl. Free Software Foundation, sntr. FSF) GNU projektui. Licencija skirta programinės įrangos dokumentacijai ir kitai mokomajai bei panašaus tipo medžiagai.

GNU logo

Dokumentą pagal GFDL licencijos sąlygas leidžiama naudoti ir platinti tiek komerciniais, tiek ir nekomerciniais tikslais, tačiau negalima platinamo dokumento kaip nors apriboti – platinamam dokumentui, net jei jis yra pakeistas, turi būti taikomos tos pačios GFDL licencijos sąlygos.

Vikipedijos tekstas platinamas GNU Laisvosios dokumentacijos licencijos sąlygomis. Paveikslėliams siūloma suteikti dvi licencijas: GNU FDL ir vieną iš Creative Commons licencijų.

Nuorodos redaguoti