Feljetonas (pranc. feuilleton < feuille 'lapas, laikraštis'), grožinės literatūros ir publicistikos žanras – nedidelis humoristinis arba satyrinis aktualios visuomeninės - politinės, moralinės ar socialinės tematikos kūrinys, paprastai skelbiamas periodinėje spaudoje. Jame dažnai nagrinėjami dalykai nušviečiami subjektyviu autoriaus (feljetonisto) požiūriu, su humoru, vaizdai ir mintys paryškinama įvairiomis antitezėmis, paradoksais, priežodžiais. Remiamasi tikrais faktais, atvirai šaipomasi iš realiai gyvenančių, konkrečių asmenų. Tai padeda ugdyti piktai pašaipų skaitytojo požiūrį į visuomenei žalingus reiškinius.

Kasdienėje kalboje feljetoniško stiliaus terminais dažnai pavadinami lengvo, paviršutiniško, nerimto turinio veikalai ar tokio pobūdžio stilius.

Istorija redaguoti

Pavadinimas kilo iš prancūzų laikraščių specialių lapų ir atkarpų (skirtų pramoginio pobūdžio apsakymams, tęstiniams romanams, knygų, spektaklių, dailės parodų recenzijoms, kultūrinio gyvenimo kronikai) pavadinimo.

Lietuva redaguoti

Lietuvių feljetonas atsirado spaudos draudimo laikais. Jis buvo visuomeninio arba publicistinio pobūdžio. Lietuvių feljetono pradininkas Vincas Kudirka išjuokė carinę užsienio ir vidaus politiką, neigiamus lietuvių gyvenimo reiškinius.

Šaltiniai redaguoti

  • Žurnalistikos enciklopedija, Vilnius, 1997.