FTP
Tipas: kliento-serverio
Portas: tcp/21 komandoms, tcp/20 duomenims
RFC: 959
OSI lygis 6-7

FTP (trumpinys nuo angl. File Transfer Protocol, „Failų Perdavimo Protokolas“) – standartas failų perdavimui. FTP protokolą realizuojanti programinė įranga paprastai vadinama FTP klientais.

FTP yra kliento serverio architektūros protokolas, leidžiantis apsikeisti bet kokio tipo failais be papildomo apdorojimo. FTP dažniausiai naudoja 20 ir 21 prievadus („portus“), pirmasis naudojamas duomenų siuntimui, o antrasis – komandų perdavimui į serverį.

FTP protokolo pagrindiniai trūkumai:

 1. Slaptažodžiai ir failai siunčiami atviru tekstu, todėl galimas informacijos perėmimas.
 2. Naudojama daug TCP/IP prisijungimų, todėl ugniasienių (Firewall) programinė įranga turi specialiai apdoroti šiuos prisijungimus.

FTP komandos redaguoti

Pagrindinės protokolo komandos:

bye       užbaigti ftp sesiją
cd       pakeisti dabartinę direktoriją serveryje
cdup      pakeisti dabartinę direktoriją serveryje pereinant į tėvinę
chmod      pakeisti serveryje esančio failo teises
close      užbaigti ftp sesiją
delete     ištrinti failą serveryje
dir       rodyti esamosios serverio direktorijos turinį
disconnect   užbaigti ftp sesiją
get       inicijuoti failo siuntimą iš serverio
help      rodyti pagalbą
lcd       pakeisti dabartinę direktoriją kliente
ls       rodyti esamosios serverio direktorijos turinį
mdelete     ištrinti keletą failų serveryje
mget      inicijuoti kelių failų siuntimą iš serverio
mkdir      sukurti direktoriją serveryje
mode      pakeisti failų siuntimo režimą
mput      siųsti į serverį keletą failų
open      inicijuoti jungimąsi prie serverio
put       siųsti į serverį failą
pwd       rodyti serverio dabartinę direktoriją
quit      užbaigti ftp sesiją
recv      inicijuoti failo siuntimą iš serverio
rename     pervadinti failą serveryje
restart     pakartoti failo siuntimą nuo tam tikros vietos
rmdir      ištrinti direktoriją serveryje
send      siųsti vieną failą
user      inicijuoti prisijungimą prie serverio

Nuorodos redaguoti