Epifora (gr. epiphora – pridėjimas) – stilistinė figūra – to paties arba panašiai skambančio žodžio ar kelių žodžių akcentuotas kartojimas gretimų sakinių, žodžių grupių ar poezijos eilučių pabaigoje. Pvz.: „Mūs broliukai miškuos, Partizanai miškuos..." – S. Nėris[1].

Šaltiniai Keisti