Duomenys (angl. data) – formalizuotas informacijos vaizdinys, tinkamas perduoti kitiems, suvokti ir apdoroti. Duomenys gali būti apdorojami neautomatizuotai arba panaudojant automatines priemones.[1] Ši sąvoka yra viena iš pagrindinių informatikos sąvokų. Šios sąvokos nereikėtų painioti su sąvoka informacija.

Ryšys tarp informacijos ir duomenų, bei tarp informacijos ir duomenų apdorojimo.

Kompiuteriai apdoroja duomenis, o ne informaciją, t. y. kompiuteriai gali apdoroti tiktai formalizuotą jiems suprantamu formatu pateiktą informaciją.

Duomenų skirstymas redaguoti

Duomenis gali sudaryti:

Pagal sąryšį su informacijos apdorojimo sistema duomenys gali būti:

Taip pat skaitykite redaguoti

Nuorodos redaguoti

Vikisritis: Informatika
  1. LST ISO 2382-1: 1996. Informacijos technologija. Terminai ir apibrėžimai. 1-oji dalis. Pagrindiniai terminai. Lietuvos standartizacijos departamentas. 1996. 33 ps.