Dubičių herbas

Dubičių herbo etaloną sukūrė dailininkas Arvydas Každailis, Lietuvos heraldikos komisija aprobavo 2015-06-04 (Komisijos posėdžio protokolas Nr. 6K-5(489)). 2015 m. liepos 16 d. LR Prezidentės dekretu Nr. 1K-397 patvirtintas Dubičių herbas.

Dubičių herbo raudoname fone vaizduojamas auksinis elnias, kuris ne tik atspindi aplinkinių miškų turtingumą, bet yra aliuzija į su Dubičiais susijusį pasakojimą apie Vytauto Didžiojo medžioklę vietovės apylinkėse. Aukso spalva heraldikoje atspindi kilnumą, o raudona - drąsą ir narsą, tad šios spalvos simbolizuoja Dubičių gyventojų kilnią ir drąsią kovą už laisvę, vietovėje siautusių istorinių verpetų sūkuryje pralietą žmonių kraują.