Dūmų uždanga – palei žemės ar vandens paviršių sudarytas dūmų debesis, skirtas paslėpti kareivius, kovos ar transporto mašinas, laivus, įtvirtinimus.

JAV jūrų pėstininkų šarvuotoji kovinė mašina (Assault Amphibious Vehicle) iššauna dūmines granatas.

Dūmų uždangos paprastai sudaromos naudojant specialius dūmų skleidimo įtaisus (dūmines granatas, dūminius sviedinius, dūminius užtaisus, dūmų generatorius) arba kartais tiesiog padegus dūmijančias medžiagas. Dūmų skleidimo įtaisai gali būti tiesiog išmėtomi reikiamose vietose ar gali būti iššaunami (pvz., tankai paprastai turi dūminius granatsvaidžius). Taip pat uždangą gali sudaryti važiuojantis automobilis, tankas ar kita mašina su dūmų generatoriumi, kuri važiuodama paskui save palieka tirštą dūmų juostą.

Dūmų uždanga neleidžia pamatyti, kurie vietoje už uždangos yra galimi taikiniai. Šiuolaikiniai dūmų generatoriai gali sudaryti tokią dūmų uždangą, kuri blokuoja matymą infraraudonojoje spektro juostoje. Dūmų uždanga gali būti sudaroma tokia tiršta, kad blokuoja priešininko naudojamus lazerinius prietaisus – lazerinius taikinio rodiklius ar lazerinius tolimačius.


Išnašos redaguoti

Nuorodos redaguoti