Bolidas (gr. bolis 'svaidomoji ietis') – šviesus, didelės masės meteoras. Krentant bolidui matomas ugnies kamuolys bei ilgas dūmų pėdsakas. Dauguma jų sužimba 90–120 km aukštyje, o užgęsta 40–20 km aukštyje. Kartais jie sprogsta atmosferoje. Tik bolidai ar jų skeveldros gali pasiekti Žemę, nes jie nespėja išgaruoti kol praranda kosminį greitį maždaug 30–10 km aukštyje. Po to meteoroido likutis krenta kaip paprastas kūnas. Dideli (tūkstančių tonų) bolidai trenkiasi į Žemę dar nepraradę kosminio greičio.

A – vientisas bolidas, B – suskilusio bolido skeveldros

Nuorodos

redaguoti

Kiti šaltiniai:

  • A. Ažusienis, A. Pučinskas, V. Straižys Astronomija, Vilnius, 2003, 608p., ISBN 9986-435-10-2