Balstogės aglomeracija

Balstogės aglomeracija (lenk. aglomeracja białostocka) – aglomeracija šiaurės rytų Lenkijoje, Palenkės vaivadijoje. Aglomeracijos centras Balstogės miestas. Aglomeracija buvo įkurta 2005 m. gegužės 16 d. siekiant paskatinti regiono ekonominį bendradarbiavimą ir ekonomikos augimą. 2010 m. aglomeracijoje gyveno 432159 gyventojai. Paviršiaus plotas 2129,21 km². Gyventojų tankumas – 202,97 žmonės/1 km².

Aglomeracija redaguoti

Pagal 2010 m. gruodžio 31 d. duomenis:

Valsčius Gyventojų skaičius Plotas Gyventojų tankis
Balstogė 295198 102,12 2890,7
Choroščo valsčius 13693 163,79 83,6
Čarna Bialostockos valsčius 11645 206,36 56,43
Dobžinevo Dužės valsčius 8357 161,13 51,86
Juchnoveco Košcelnių valsčius 14553 171,77 84,72
Knišino valsčius 4797 127,21 37,71
Kripno valsčius 4005 112,31 35,66
Lapių valsčius 22452 127,67 175,86
Monkų valsčius 15383 161,55 95,22
Supraslio valsčius 13656 188,54 72,43
Turošno Košcelnos valsčius 5689 139,88 40,67
Vasilkuvo valsčius 13997 127,12 110,11
Zabluduvo valsčius 8734 339,76 25,71
Bendrai 432159 2129,21 202,97

Šaltiniai redaguoti

  • Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym (Stan w dniu 31 XII 2010 r.). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2011-06-10. ISSN 1734-6118.
  • Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2010 r.. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2010-08-20. ISSN 1505-5507.
  • Paweł Swianiewicz, Urszula Klimska: Społeczne i polityczne zróżnicowanie aglomeracji w Polsce – waniliowe centrum, mozaika przedmieść. Warszawa: Prace i Studia Geograficzne, 2005, s. 51, 53-56.
  • ESPON project 1.4.3 Study on Urban Functions (Final Report). Luxembourg: The ESPON Monitoring Committee, 2007-03, s. 94. ISBN 2-9600467-2-2.