Straipsnis apie Pietų Afrikos Respublikos baltųjų tautą – Afrikanai

Būrai (iš vok. Bauer „valstietis“, vok. dial. Būr) – Mažosios Lietuvos valstiečiai.

Būrų epasKeisti

XVIII a. būrų gyvenimo panoramą atskleidžia Kristijono Donelaičio poema „Metai“ (17651775). Poemoje vaizduojami būrai iš Vyžlaukio valsčiaus reprezentuoja lietuvių tautą. Jų yra 34 vyrai ir 15 moterų. K. Donelaitis skirsto būrus į „viežlybus“ (teigiamus) ir „nenaudėlius“ (neigiamus). Viežlybiesiems būrams priklauso Pričkus, Krizas, Lauras, Selmas; nenaudėliams – Dočys, Slunkius, Pelėda, Enskys, Plaučiūnas. Viežlybųjų būrų gyvenimu, jų lūpomis autorius moko, kaip reikia dirbti ir gyventi. Nenaudėliai yra girtuokliai, triukšmadariai, tinginiai ir dėl to nuskurdėliai. Moterys veikia kaip kolektyvas, ryškesnių jų paveikslų K. Donelaitis nevaizduoja. Visi būrai gyvena sunkiomis baudžiavinių darbų ir santykių sąlygomis.

NuorodosKeisti