Automatinis (informatika)

Automatinis (angl. automatic, pranc. automatique) – informatikos terminas, nusakantis žmogui nedalyvaujant vykstantį procesą arba taip veikiantį įrenginį.[1]

Tai viena iš proceso ar įrenginio charakteristikų, nusakanti jo automatizacijos lygį. Kitos šios charakteristikos reikšmės būtų:

  • neautomatinis – kai procesas yra vykdomas žmogaus;
  • pusiau automatinis – kai atskiri proceso etapai yra automatiniai, bet ne visas procesas.

Neautomatinis ar pusiau automatinis procesas arba įrenginys tampa automatiniu, kai jis yra automatizuojamas.

Jei automatizuojant proceso ar įrenginio veikimą buvo panaudoti kompiuteriai tai toks procesas arba įrenginys yra vadinamas kompiuterizuotu.

Nuorodos redaguoti

  1. LST ISO 2382-1: 1996. Informacijos technologija. Terminai ir apibrėžimai. 1-oji dalis. Pagrindiniai terminai. Lietuvos standartizacijos departamentas. 1996. 33 psl.