Auksakalystės ir sidabrakalystės prikazas

Auksakalystės ir sidabrakalystės prikazas (rus. Приказ золотого и серебряного дела) – prikazas, egzistavęs jau XVII a. pradžioje. Manoma, kad jis atsirado tuo metu, kaip ir rūmininko oružeiničio (оружейничий) pareigos.

Prikazui vadovavo tas pats okolničis kaip ir Naujajam ketvirčiui ir djakas.

Prikazas rinko auksakalius ir panašius meistrus iš įvairių miestų. Jie gaudavo metines algas, kad gamintų caro dvarui bei cerkvėms auksinius ir sidabrinius indus. Auksą ir sidabrą gaudavo iš Didžiojo iždo prikazo ir iš iždo kiemo (казенный двор).

Egzistavo iki XVIII pradžios, po to tapo Ginklų palatos (Оружейная палата) dalis.

Nuorodos redaguoti