Atlaidai – katalikų šventė, minint kokio nors šventojo dieną, bažnyčios įsteigimą ar kitokia proga vykstantis renginys, sutraukiantis paprastai daug tikinčiųjų iš bažnyčios parapijos bei aplinkinių miestų, kaimų ir tolimesnių vietovių.

Tikinčiųjų procesija eina Kalvarijos Kalnus, 2006 m.

Atlaidų metu iškilmingai švenčiamos šv. Mišios, einama procesija.

Samprata pagal Katekizmą

redaguoti

Atlaidai taip pat yra „atlaidai yra laikinosios bausmės už nuodėmes, kurių kaltė jau panaikinta, atleidimas Dievo akivaizdoje; jį gauna aiškiai nurodytomis sąlygomis tinkamai pasiruošęs krikščionis, tarpininkaujant Bažnyčiai, kuri, būdama atpirkimo vaisių dalytoja, turi galią skirstyti ir suteikti atlyginimo malonę iš Kristaus ir Jo šventųjų nuopelnų lobyno. Atlaidai esti daliniai arba visuotiniai, žiūrint, ar jie atleidžia tik dalį laikinosios bausmės už nuodėmes, ar ją visą. Atlaidai gali būti pritaikyti gyviesiems arba mirusiesiems.“ (Katalikų Bažnyčios katekizmas, 1471).

Atlaidai skirstomi į visuotinius ir dalinius. Katalikų Bažnyčios katekizme minimos sąlygos pelnyti atlaidus yra šios:

Atlaidai Lietuvoje

redaguoti

Nuorodos

redaguoti
Vikižodynas
Laisvajame žodyne yra terminas atlaidai