Antanas Linas

Antanas Linas
Gimė 1916 m. rugpjūčio 28 d. (106 metai)
Kaune
Veikla pedagogas, vargonininkas ir chorvedys.

Antanas Linas (1916 m. rugpjūčio 28 d. Kaune) – pedagogas, vargonininkas ir chorvedys.

BiografijaKeisti

Kauno konservatorijoje pas Joną Motiekaitį mokėsi smuikuoti, pas Balį Dvarioną – skambinti fortepijonu, pas Juozą Gruodį – harmonijos – kontrapunkto.

Nuo 1942 m. buvo Ginklų valdybos choro vadovas. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, vadovavo Wehneno stovyklos vyrų chorui, buvo Oldenburgo „Vaidilos“ choro organizatorius ir vadovas.

1949 m. atvykęs į JAV, kurį laiką talkino Čikagos Lietuvių operos chorui, vadovavo vyrų chorui Rockforde, IL. Choras giedojo pamaldose, minint lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą 60-metį.

Nuo 1975 m. – Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos Čikagoje vargonininkas ir choro vadovas. Paminėtinas choro koncertas, įvykęs 1987 m. lapkričio 28 d. parapijos bažnyčioje, kur buvo atliktos Šv. Mišios už Lietuvą. Tada giedojo 60 žmonių choras su 16 muzikantų orkestru, vargonavo Marija Mondeikaitė, dirigavo Antanas Linas. Skambėjo G. Šukio Mišios, Jono Dambrausko, Juozo Naujalio, Juozo Gruodžio, Liudviko van Bethoveno ir Georgo Frydrycho Hendelio kūriniai. Su choru išleista giesmių plokštelė.

1991 m. 7-osios JAV ir Kanados lietuvių dainų šventės proga Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje vyko pamaldos, kurių metu giedojo A. Lino vadovaujamas parapijos choras.

ŠaltiniaiKeisti

Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999.