AT4 (dažnai AT4, švedų naudojamas Pansarskott m/86 pavadinimu) – beatotrankis vienkartinis nešiojamasis prieštankinis ginklas, gaminamas Švedijoje SAAB Bofors Dynamics kompanijoje. AT4 sukonstruotas bendradarbiaujant su amerikiečių ginklų gamintojais. Šis ginklas buvo sukurtas pakeisti pasenusį amerikiečių prieštankinį granatsvaidį M72 LAW (Light Anti-armour Weapon).

JAV kariai šauna su AT4

AT4 naudojamas daugelyje NATO ir kitų šalių kariuomenėse.

Dizainas

redaguoti

Vamzdžio pavidalo korpusas pagamintas iš stiklo pluoštu armuoto plastiko, ginklo gale pritvirtinta aliumininė reaktyvinė tūta, granatsvaidis gamykloje užtaisomas šaudmenimis, kurių veikimo principas panašus į Carl Gustaf naudojamų šaudmenų. Po šūvio AT4 korpusas tiesiog išmetamas. Abu AT4 vamzdžio galai uždengti plastikiniais dangteliais, kurie išmušami šūvio metu. AT4 granatsvaidžiai turi mechaninius taikiklius. Naudotis ginklu paprasta. Ant korpuso surašyta instrukcija anglų kalba, kaip granatsvaidį paruošti šūviui ir atlikti šūvį.

Variantai

redaguoti

Gaminami trijų pagrindinių modifikacijų granatsvaidžiai AT4.

AT4 HEAT (angl. High Explosive Anti Tank) su kumuliacinio veikimo šaudmeniu, skirtu pastatuose, bunkeriuose esantiems priešo kariams ir šarvuotai technikai naikinti. Šūvio metu dėl per granatsvaidžio vamzdžio galinėje dalyje esančią reaktyvinę tūtą pasišalinančių perteklinių dujų už granatsvaidininko susidaro pavojinga 20 m. zona. Šioje zonoje negali būti žmonių ar kliūčių (pastatų, sienų, stambių medžių, šlaitų ir pan.), nes įkaitusios dujos gali sužaloti granatsvaidininką ir prie jo esančius karius.

AT4 CS HP (angl. Confined Space High Performance – ribotos erdvės, padidinto galingumo) šaudyti iš uždarų erdvių (patalpų, tankaus miško ir pan.) sukurta modifikacija. Vamzdžio gale sumontuotas įtaisas, perteklinių parako dujų poveikį sumažinantis iki minimumo. Tai šūvio metu susinaikinantis konteineris (maišas-amortizatorius), pripildytas neužšąlančio skysčio, kuris šūvio metu pasišalina per vamzdžio galinę dalį purslų ir garų pavidalu: taip atvėsinamos įkaitusios parako dujos. Nuo kitų AT4 modelių šis skiriasi ilgiu ir galinės dalies išvaizda.

AT4 HEDP LMAW (angl. High Explosive Dual Purpose Light Multi Assault Weapon – kumuliacinis dvigubos paskirties, lengvasis universalus puolamasis ginklas). Šis AT4 modelis užtaisytas kumuliacine-skeveldrine granata ir turi keitiklį, kuriuo granatsvaidininkas gali nustatyti šaudmens detonavimo momentą, jis gali būti nustatytas kontaktiniu režimu ir sprogti atsitrenkęs į taikinį ar pramušęs taikinio paviršių (pvz., pastato viduje ar bunkeryje). AT4 HEDP LMAW gali būti naudojamas prieš šarvuotą techniką ir gyvąją jėgą tiek už priedangų, tiek atviroje vietovėje.

Techniniai duomenys

redaguoti

Kalibras: 84 mm
Svoris: 6,7 kg (HEAT) 7,6 kg (CS HP) 7,5 kg (HEDP LMAW)
Ilgis: 1010 mm (HEAT) 1043 mm (CS HP) 1010 mm (HEDP LMAW)
Šaudmens svoris: 1,82 kg (HEAT) 1,88 kg (CS HP) 1,8 (HEDP LMAW)
Pradinis granatos greitis: 290 m/s (HEAT) 222 m/s (CS HP) 236 m/s (HEDP LMAW)
Efektyvus šūvio nuotolis: 300 m (HEAT) 250 m (CS HP) 300 m į techniką, 500 m į pastatus (HEDP LMAW)
Didžiausias šūvio nuotolis: 2100 m
Pramušamoji galia: > 400 mm (HEAT) > 500 mm (CS HP) > 150 mm (HEDP LMAW)
Sprogdiklio aktyvavimosi nuotolis: 15-40 m (HEAT) 10-20 m (CS HP) 15-40 m (HEDP LMAW)
Eksploatacinė aplinkos temperatūra: nuo – 40 iki + 60 C°

Nuorodos

redaguoti