1996 m. spalio referendumas dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos

1996 m. spalio referendumas dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos vyko 1996 m. spalio 20 d. kartu su 1996 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų pirmuoju turu. Šiame referendume rinkėjai balsavo dėl dviejų teiginių: „dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 55, 57, 131 straipsnių pakeitimo ir papildymo“ ir „dėl gyventojų indėlių kompensavimo teisingai privatizuojant valstybės turtą“.

Pirmasis referendumo teiginys turėjo tris nuostatas: „Seimo narių skaičiaus sumažinimas“ (už balsavo 33,868 %, prieš – 9,187 %), „Pastovi Seimo narių rinkimų data pavasarį“ (už – 33,126 %, prieš – 9,737 %), „Ne mažiau kaip pusės nacionalinio biudžeto pajamų skyrimas socialinėms reikmėms“ (už – 33,057 %, prieš – 9,906 %).

Antrasis referendumo teiginys turėjo tokią nuostatą – "Ar kompensuoti gyventojų indėlius teisingai privatizuojant valstybės turtą? ". Šiai nuostatai pritarė 38,979 %, jai prieštaravo – 10,017 % rinkėjų.

Dėl 1-ojo referendumo teiginio balsavo 1 353 448 balso teisę turintys gyventojai (52,10 procentai nuo visų rinkėjų), dėl antrojo – 1 362 573 rinkėjai (52,45 procentai nuo visų rinkėjų), tad referendumas laikomas įvykusiu, o visos nuostatos nepriimtos.[1]

Šaltiniai Keisti

Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai  
1920 | 1922 | 1923 | 1926 | 1936 | 1990 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | 2015 | 2016 | 2020
Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimai  
1919 | 1922 | 1926 | 1926 | 1931 | 1938 | 1993 | 1997–1998 | 2002–2003 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019 | 2024
Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai  
1990 | 1995 | 1997 | 2000 | 2003 | 2007 | 2011 | 2015 | 2015 (pakartotiniai) | 2019 | 2023
Rinkimai į Europos Parlamentą Lietuvoje  
2004 | 2009 | 2014 | 2019 | 2024
Referendumai Lietuvoje  
1991 | 1992 m. gegužė | 1992 m. birželis | 1992 m. spalis | 1994 | 1996 m. spalis | 1996 m. lapkritis | 2003 | 2008 | 2012 | 2014 | 2019 (I) | 2019 (II)