Žemės ūkio politika

Žemės ūkio politika – politikos sritis, apimanti valstybės politiką (jos įgyvendinimą ir koordinavimą) žemės, maisto, žuvininkystės ūkio, kaimo plėtros, žemės ūkio srityje. Pagal subjektus gali būti skiriama nacionalinė ir viršnacionalinė (pvz., Europos Sąjungos Bendroji žemės ūkio politika). Pagal sritį – agragrinė kainų politika, struktūrinė ir kt. Lietuvoje žemės ūkio politiką vykdo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.

Bendroji žemės ūkio politika ES

redaguoti
Pagrindinis straipsnis – Bendroji žemės ūkio politika.

Bendroji žemės ūkio politika (BŽŪP) – Europos Sąjungos žemės ūkio subsidijų, kurios sudaro apie 50-70 % visų Europos Sąjungos išlaidų teikimo sistema. Šių subsidijų pagalba garantuojamos minimalios kainos gamintojams, o tai tam tikra prasme užtikrina ES žemdirbių ūkių stabilumą, o tuo pačiu ir tam tikrą žemės ūkio produkcijos kokybę.

Nuorodos

redaguoti