Šiluma – energijos perdavimo forma. Šilumos kiekis lygus perduotos ar gautos energijos kiekiui. Ji skleidžiama trim būdais konvekcija, šiluminiu laidumu ir šiluminiu spinduliavimu.

Saulė ir Žemė yra šiluminio proceso pavyzdys. Dalis Saulės šiluminio spinduliavimo pasiekia ir šildo Žemės planetą. Lyginant su Saule, Žemė turi daug mažesnę temperatūrą ir todėl siunčia daug mažiau šiluminio spinduliavimo atgal į Saulę.

Energijos kiekis perduotas šiluma yra skaliarinis dydis, kurį galima išreikšti džauliais (J) (SI).