Zigmas Skirgaila
Gimė 1882 m. gruodžio 7 d.
Kudirkos Naumiestyje
Mirė 1962 m. lapkričio 1 d. (79 metai)
Kaune
Veikla vargonininkas, chorvedys, pedagogas, kompozitorius

Zigmas Skirgaila (1882 m. gruodžio 7 d. Kudirkos Naumiestyje1962 m. lapkričio 1 d. Kaune) – vargonininkas, chorvedys, pedagogas, kompozitorius.

Biografija

redaguoti

Baigęs pradžios mokyklą, lankė Veiverių mokytojų seminariją. Iš vietos vargonininko L. Risausko išmoko vargonuoti ir keletą metų vargonininkavo Lietuvos, Baltarusijos ir Lenkijos parapijose.

Nuo 1900 m. studijavo Varšuvos muzikos institute, 19021906 m. – Krokuvos konservatorijoje, kur baigė vargonų, fortepijono ir kompozicijos klases.

Studijuodamas giedojo Vavelio katedros chore, vertėsi privačiomis muzikos pamokomis, dalyvavo Krokuvos lietuvių studentų „Rūtos“ draugijos veikloje. Per atostogas rengė fortepijono ir vargonų muzikos koncertus didesniuosiuose Lietuvos miestuose. 1907 m. vasarą su Miku Petrausku koncertavo JAV rytinėse lietuvių kolonijose. Paskui tęsė studijas Paryžiaus Schola Cantorum, kur pas prof. G. Bretą mokėsi kompozicijos ir fortepijono.

19101913 m. mokytojavo privačioje Mintaujos muzikos mokykloje, vargonininkavo bažnyčioje. 19131921 m. vargonininkavo Charkove (Ukraina), vadovavo lietuvių chorui ir rengė koncertus. 19211928 m. dėstė muziką Panevėžio gimnazijoje, dainavo miesto operetėje, nemažai koncertavo.

19281940 m. – Kudirkos Naumiesčio mėgėjų chorų vadovas ir energingas kultūrinio gyvenimo organizatorius. 19291940 m. – miesto burmistras. Jo rūpesčiu 1934 m. pastatytas Vinco Kudirkos paminklas (skulpt. Vincas Grybas) – miestas gavo Kudirkos Naumiesčio vardą, pastatyta mokykla.

1938 m. Klaipėdoje vykusiai dainų šventei parengė Šakių ir Naumiesčio Šaulių būrių chorus. Aktyviai dalyvavo Lietuvos muzikų draugijos veikloje. 19401941 m. mokytojavo Alytaus gimnazijoje, o 19411944 m. – vėl Kudirkos Naumiestyje.

Nuo 1944 m. dirbo Kauno muzikinės komedijos teatre, dėstė vaikų muzikos studijoje (19491951 m.), vargonininkavo Kauno Karmelitų bažnyčioje, o nuo 1955 m. iki mirties – Kauno arkikatedroje bazilikoje. Sukūrė dainų chorams, romansų, kūrinių fortepijonui, giesmių, „Requiem“ chorui ir vargonams.

Šaltiniai

redaguoti

Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999.

Vida Girininkienė. Nuo Vinco Kudirkos namelio iki „Tautos“ namų Archyvuota kopija 2016-02-06 iš Wayback Machine projekto.

Vida Girininkienė. Tarp Medvilionių, Krokuvos ir Paryžiaus: Adomas Varnas ir Zigmantas Skirgaila, Literatūra ir menas, 2016-04-08, nr. 3562 Archyvuota kopija 2016-04-19 iš Wayback Machine projekto.