Zandras (island. sandur – smėlis), periglacialinė (prieledyninė) lyguma, susidariusi iš tirpsmo vandenų suklostytų fliuvioglacialinių nuosėdų, dažniausiai žvirgždo ir smėlio.

Daug zandrų yra pleistoceno paveiktuose plotuose buvusių ledynų pakraščio zonoje. Pleistoceno zandrai susidarė iš poledyninių upių ir upelių plokščių deltų, išnašų kūgių, susiliejusių į vientisą banguotą lygumą. Lietuvoje zandrų yra Baltijos aukštumų rytinėje ir pietinėje pašlaitėje. Vikiteka