XML standartai

XSLT (angl. eXtensible Stylesheet Language (XSL) transformations) – kalba, aprašanti XML dokumento transformaciją į HTML dokumentą arba į kitokios struktūros XML dokumentą. Ši kalba neretai naudojama tinklalapių turiniui tiesiogiai iš XML duomenų generuoti, tačiau tai tik vienas iš daugelio jos pritaikymų. XSLT naudoja XML sintaksę.

„Sveikas pasauli“ pavyzdys

redaguoti

Transformuojant XML dokumentą

<asmenys>
 <asmuo paso_numeris="MP123456">
  <vardas>Mike</vardas>
  <pavarde>Kebenis</pavarde>
 </asmuo>
 <asmuo paso_numeris="PK123456">
  <vardas>Morka</vardas>
  <pavarde>Ismincius</pavarde>
 </asmuo>
</asmenys>

XSLT transformacija, aprašyta šia kalba kaip

<?xml version="1.0"?>
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0">
<xsl:output method="xml" indent="yes"/> 
 <xsl:template match="/">
  <Transformacija>
    <xsl:apply-templates/>
  </Transformacija>
 </xsl:template>
 <xsl:template match="//asmuo">
   <Irasas>
    <xsl:element name="Paso_numeris">
      <xsl:value-of select="@paso_numeris" />
    </xsl:element>
    <xsl:element name="vardas">
      <xsl:value-of select="vardas/text()" />
    </xsl:element>
   </Irasas> 
 </xsl:template>
</xsl:stylesheet>

Gaunamas naujas kitokios struktūros dokumentas:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Transformacija>
  <Irasas>
   <Paso_numeris>MP123456</Paso_numeris>
   <vardas>Mike</vardas>
  </Irasas>
  <Irasas>
   <Paso_numeris>PK123456</Paso_numeris>
   <vardas>Morka</vardas>
  </Irasas> 
</Transformacija>

XSLT plačiai naudojami XPath elementai. Nėra iki galo sutarta, ar šią kalbą galima laikyti pilnaverte programavimo kalba, tačiau ja įmanoma realizuoti kai kada ir visai sudėtingus algoritmus (pavyzdžiui, šachmatų lentos apėjimą žirgu, kiekviename langelyje apsilankant tik vieną kartą).


Nuorodos

redaguoti

Literatūra

redaguoti

XSLT standartas

Nuorodos

redaguoti

XSLT procesoriai

redaguoti