Walter Blume

Walter Blume (1906 m. liepos 23 d. Dortmunde – 1974 m. lapkričio 13 d.) – Nacių Vokietijos SS ir SD saugumo policijų pareigūnas.

Walter Blume operatyvinių grupių teisme

BiografijaKeisti

Teisės daktaras. NSDAP narys nuo 1933 m. gegužės 1 d. 1935 m. įstojo į SS. Jam suteiktas SS unteršturmfiurerio laipsnis. Tais pačiais metais priimtas į SD ir dirbo Dortmunde, Halėje ir Hanoveryje.[1]

Nuo 1941 m. birželio 22 d. iki rugpjūčio mėn. 17 d. vadovavo B operatyvinei grupei (Einsatzgruppe B), priklaususiai 7a ypatingajam būriui (Sonderkommando 7a), kuriam priklausė 93 kariai. Nacių Vokietijai užpuolus Sovietų Sąjungą, žygiavo per Suvalkus ir birželio 30 d. pasiekė Vilnių. Iki liepos 2 d. jo būrys su kariuomenės pagalba areštavo 8 000 Vilniaus žydų ir juos laikė gete. Šešių karių padalinys sušaudė grupę komunistų. Liepos 4 d. iš Vilniaus išvyko. Po kelių dienų jo pavaduotojo Fotis vadovaujamas būrys Vileikoje sušaudė tarp 50 ir 200 komunistų ir žydų. Toliau žygiavo į Minską.[2]

Vadovavo 1 517 žydų išžudymui Baltarusijoje (Vitebske) ir vakarinėje Rusijoje (Klintsyje, Nevelyje, Smolenske). 1941 m. liepos 26 d. asmeniškai dalyvavo žudant žydus. Manoma, kad Walter Blume buvo atšauktas į Berlyną dėl to, kad nepritarė moterų ir vaikų sušaudymui.

1941 m. lapkričio 9 d. paskirtas SS oberfiureriu ir policijos pulkininku, 1942 m. rugpjūčio mėn. Zalcburgo saugumo policijos ir SD komendantu, ir nuo 1943 m. nacių Vokietijos saugumo policijos ir SD vadu Graikijoje.

1948 m. Niurnbergo procese 9 nuteistas mirties bausme. 1951 m. ši bausmė pakeista į 25-is metus kalėjimo.

ŠaltiniaiKeisti

  1. Stankeras, Petras (1998). “Ostlando ir Lietuvos generalinės srities civilinės ir karinės administracijos, kariuomenės, SS bei policijos vokiečių ir lietuvių svarbesnių pareigūnų trumpi biografijos duomenys”, Lietuvių policija 1941-1944 metais. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 214. ISBN 9986-757-17-7.
  2. „Andrzej Zbikowski. Spontaneous Reactions and German Instigations. Shared History, Divided Memory: Jews and Others in Soviet-occupied Poland, 1939-1941. Edited by Elazar Barkan, Elizabeth A. Cole, Kai Struve“. Nuoroda tikrinta 2014 m. vasario 15 d..