Vyturys (žurnalas)

Vyturys – vaikų laikraštis, vaikų žurnalas, leistas 1931 m. ir 19351940 m. Kaune.

Istorija redaguoti

1931 m. leido Lietuvos skautų sąjunga, 19351940 m. „Lietuvos vaiko“ draugija. 1935–1938 m. mėnesinis, 1938–1940 m. dvisavaitis.

Skiepijo vaikams pilietinius idealus, praktiškąsias gyvenimo vertybes. Bendradarbiauti sutelkė daug moterų.

Žurnalui rašė Petras Cvirka, Danutė Čiurlionytė-Zubovienė, Vanda Daugirdaitė-Sruogienė, V. Griciūtė, K. Grigaitytė, V. Janavičienė, Kazys Jankauskas, Kazimiera Kymantaitė, J. Mackevičius-Nord, Marija Mašiotaitė-Urbšienė, Pranas Mašiotas, Monika Mironaitė, Kazys Papečkys, Antanas Poška, Vincas Ruzgas, Balys Sruoga, Teodoras Šuravinas, Vytautas Tamulaitis, Leonardas Žitkevičius ir kt.

Žurnalą iliustravo Jonas Martinaitis, Telesforas Kulakauskas, Vlada Stančikaitė, Domicėlė Tarabildienė ir kt.

Redaktoriai redaguoti

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 568 psl.

Nuorodos redaguoti