Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Filosofijos katedra

Vytauto Didžiojo universiteto Filosofijos katedra – viena iš VDU Humanitarinių mokslų fakulteto katedrų. Vykdo filosofijos tyrimus. Tai viena iš dviejų tokios srities struktūrų Lietuvoje, kurioje vykdomos trijų pakopų filosofijos (bakalauro, magistrantūros ir doktorantūros) studijos. Įsikūrusi Kauno centre, K. Donelaičio g. 52, 5-ame aukšte. Dabartinis katedros vedėjas – doc. dr. Dalius Jonkus.

Istorija redaguoti

Tarpukariu, Kaunui tapus Lietuvos sostine, universitete dirbę filosofai suformavo pagrindines to meto bei Lietuvos išeivijos inteligentiją maitinusias idėjas. Faktiškai tai buvo istorinės, religinės, tautinės ir politinės savimonės formavimo vieta, kurioje buvo ieškoma balanso tarp Vakarų mąstymo kultūros ir slavistinių, Rytų Europos filosofijų įtakų. Garsioji viena į kitą nukreiptų intelektualinių impulsų grandinė – Stasys Šalkauskis, Antanas Maceina ir Juozas Girnius, kurdami pagrindinius politinės filosofijos principus, žmogaus savimonę kūrė mąstydami apie ugningą Prometėjo pašaukimą, Šv. Tomo teologiją, jungdami egzistencinius žmogaus būties klausimus su istoriniu jo išsiskleidimu, spręsdami susvetimėjimo problemas. Laisvės klausimas buvo sprendžiamas aštriai balansuojant tarp autoritarinių (A. Maceina) ir liberalistinių (S. Šalkauskis) principų.

Kitą svarbų impulsą filosofijai teikė po ilgų kelionių po Rusijos ir Europos universitetus čia apsigyvenę kultūros filosofai: neokantiškosios tradicijos tęsėjas suomių kilmės Vosylius Sezemanas ir unikalios slavistinės teosofijos kūrėjas rusas Levas Karsavinas. Deja, okupavus Lietuvą, Vytauto Didžiojo universitete augusi filosofijos tradicija buvo išblaškyta: dalis filosofų emigravo (A. Maceina), dalis gyvenimą baigė Sibire (L. Karsavinas), dalis darbą tęsė Vilniaus universitete (V. Sezemanas). 1989 m., Kaune atkūrus Vytauto Didžiojo universitetą, kartu buvo atkurta ir Filosofijos katedra. Pirmuoju jos vedėju tapo Tomas Sodeika.

Nuo 2006 m. katedrai vadovauja Dalius Jonkus.

Vedėjai redaguoti

Tyrimai redaguoti

Filosofijos katedros mokslinis personalas specializuojasi fenomenologinės tradicijos, kalbos filosofijos, religijos filosofijos bei mistinės tradicijos tyrimuose, tačiau neapsiriboja tik šiomis sritimis. Taip pat yra domimasi Lietuvos filosofijos tradicija (ypatingai tarpukario Lietuvos filosofija Vytauto Didžiojo universitete), šiuolaikine socialine filosofija, Rytų filosofijos istorija bei tradicija.

Tarptautinis bendradarbiavimas redaguoti

Tarptautinių santykių plėtra yra viena prioritetinių Filosofijos katedros veiklos krypčių. Katedra aktyviai bendradarbiauja su Šiaurės šalių fenomenologų draugija (2008 m. Kaune įvyko šios draugijos kasmetinė konferencija).

Filosofijos katedra yra pasirašiusi ERASMUS mainų sutartį su Valjadolido (Universidad de Valladolid, Ispanija), Lodzės (Uniwersytet Łódzki, Lenkija), Katalikiškuoju Liuveno (Katholieke Universiteit Leuven, Belgija) universitetais.

Filosofijos katedra aktyviai dalyvauja Baltijos doktorantūros mokyklos (Baltic Graduate School) veikloje. Katedros docentas dr. Gediminas Karoblis yra šios mokyklos filosofijos programos vadovas.

Šaltiniai redaguoti

Nuorodos redaguoti