Vytautas Stašinskas

Vytautas Stašinskas (1906 m. birželio 18 d. Kaune, Rusijos imperija1967 m. liepos 15 d. Bostone (MA), JAV) – Lietuvos futbolininkas ir diplomatas. Palaidotas Niujorko Kalvarijos kapinėse.

Biografija

redaguoti

Mokėsi Vilniaus lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ keturklasėje mokykloje, 1926 m. baigė Kauno Aušros gimnaziją. Aktyviai veikė pirmajame lietuvių skautų būryje, dalyvavo sportinėje veikloje: žaidė futbolą, krepšinį, beisbolą, rungtyniaudavo lengvosios atletikos varžybose.

Nuo 1925 m. priklausė LFLS Kaunas futbolo komandai. Žaisdamas vartininko pozicijoje, 1927 m. tapo šalies čempionu, o 1928 m. perėjo į Kauno Taurą (buvo vienas iš klubo steigėjų). Nuo 1925 m. kviečiamas į Lietuvos vyrų futbolo rinktinę, kurios sudėtyje dalyvavo keturiose tarptautinėse draugiškose rungtynėse. Buvo vienas geriausių šalies vartininkų tarpukaryje, sirgalių tarpe žinomas Vykos pravarde. Išrinktas Lietuvos fizinio lavinimo sąjungos Centro valdybos sekretoriumi.

1931 m. tarnavo Lietuvos kariuomenėje. Vėliau studijavo Vytauto Didžiojo universiteto Teisių fakultete, šią aukštąją mokyklą baigė 1934 m. Dar būdamas studentu, nuo 1932 m. dirbo Užsienio reikalų ministerijoje. 1935 m. paskirtas konsulato sekretoriumi į Lietuvos pasiuntinybę Briuselyje, po to dirbo atašė pareigose. 1938–1939 m. buvo laikinas reikalų patikėtinis Belgijoje, paruošė Lietuvos–Belgijos prekybinę sutartį.

1939 m. paskirtas atašė į Lietuvos generalinį konsulatą Niujorke. 1941 m. tapo vicekonsulu, 1955 m. – konsulu, vėliau generalinio konsulo pavaduotoju. Nuo 1964 m. buvo generalinis konsulas. Vyt. Stašinskui mirus, Lietuvos diplomatų gretos šiame konsulate dar labiau praretėjo – jame teliko tik Anicetas Simutis ir sekretorė R.Budrienė.

Šaltiniai

redaguoti