Vytautas Saikauskas

Vytautas Saikauskas (1949 m. gegužės 29 d. Petrovkos k., Pasvalio r.), choro dirigentas ir pedagogas.

BiografijaKeisti

19641965 lankė vienų metų chorvedžių kursus prie Biržų vaikų muzikos mokyklos. 19651969 choro dirigavimo mokėsi Klaipėdos S. Šimkaus aukštesniojoje muzikos mokykloje (dėst. J. Samajauskas). 19691974 choro dirigavimą studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (vyr. dėst. J. Barausko klasė). Studijuodamas vadovavo Vilniaus 4-osios internatinės mokyklos vaikų chorui ir miesto įstaigų vokaliniams ansamliams.

19741990 Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetų Muzikos pedagogikos katedros choro dirigavimo ir kitų disciplinų dėstytojas ir vyr. dėstytojas. Kurį laiką buvo berniukų choro „Gintarėlis" chormeisteris.

Nuo 1977 Klaipėdos miesto medicinos darbuotojų kamerinio mišriojo choro ir vokalinių ansamblių vadovas. 1978 choras dalyvavo B. Bartoko konkurse Vengrijoje (Debrecene), III Stasio Šimkaus chorų konkurse Klaipėdoje jis laimėjo antrąją vietą, buvo parengtas 1980 respublikinei dainų šventei.

Nuo 1990 V. Šalkauskas – Klaipėdos E. Balsio menų gimnazijos choro ir kitų disciplinų dėstytojas, 19921994 choro dirigavimo skyriaus vedėjas, nuo 1994 muzikos mokytojas metodininkas. Su gimnazijos berniukų choru lankėsi Rusijoje, Čekijoje, Lenkijoje ir Japonijoje; sudarė 14 berniukų ansamblį, parengė programą ir 1992 dalyvavo Euroazijos vaikų muzikos festivalyje.

Nuo 1992 Klaipėdos politinių kalinių ir tremtinių mišriojo choro „Atminties gaida“ vadovas. Renka ir harmonizuoja tremtinių dainas, sudarė dainų rinkinį „Leiskit į tėvynę" (1996). Organizuoja politinių kalinių ir tremtinių chorų šventes (1993 Vilniuje, 1995 Panevėžyje, 1997 Klaipėdoje), buvo jų meno vadovas ir vyr. dirigentas. Savo chorą parengė 1994 I ir 1998 II Pasaulio lietuvių dainų šventėms Vilniuje.

1993 Klaipėdos universitete suorganizavo studentų dainų ir šokių ansamblį „Vytinė" ir yra jo meno vadovas. Ansamblis koncertavo Estijoje, du kartus Vokietijoje ir Lenkijoje.

Nuo 1996 yra European Folk Culture Organisation sąjungos tikrasis narys Vokietijoje.

V. Saikauskas – respublikinių dainų švenčių konsultantas, chorų konkursų žiuri narys, Lietuvos chorvedžių sąjungos ir Klaipėdos miesto chorinės bendrijos „Aukuras“ narys. Parengė metodinę priemonę „Muzikos pažinimas pradinėse klasėse" (1985), paskelbė straipsnių, gvildenančių moksleivių muzikinio auklėjimo įvairias pedagogines problemas.

ŠaltiniaiKeisti

Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999. Informacijos publikavimui gautas žodinis autoriaus leidimas.