Vytautas Laimutis Četkauskas

Vytautas Laimutis Četkauskas (g. 1934 m. vasario 22 d. Kriaunose, Rokiškio raj.) – muzikos mokytojas ir chorvedys.

Biografija

redaguoti

19551959 m. choro dirigavimo neakivaizdiniu būdu mokėsi Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos muzikos mokykloje (dėst. Vytautas Ūsevičius ir Jonas Narvidas). 19611965 m. choro dirigavimo studijas neakivaizdiniu būdu tęsė Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (dėst. Liongino Abariaus klasė). 1976 m. neakivaizdiniu būdu baigė Šiaulių pedagoginį institutą ir įgijo pedagogo – psichologo specialybę.

19551959 m. Papilio (Biržų raj.) vidurinės mokyklos muzikos mokytojas, vaikų ir vyresniųjų klasių moksleivių chorų bei skudučių ansamblio vadovas, o kultūros namuose suorganizavo moterų ir mišrųjį chorus. Kolektyvai rajoniniuose ir tarprajoniniuose festivaliuose pelnė pirmųjų vietų.

Nuo 1959 m. rudens Rokiškio vaikų muzikos mokyklos ir vidurinės mokyklos muzikos mokytojas, vadovavo vaikų ir vyresniųjų klasių mergaičių chorams, akordeonų orkestrui ir skudučių ansambliui, kultūros namų mišriajam chorui. 19611974 m. Rokiškio vaikų muzikos mokyklos direktorius, kurį laiką – Rokiškio raj. mokytojų mišriojo choro vadovas. 1964 m. I respublikinės moksleivių dainų šventės konkurse vidurinės mokyklos jaunučių choras pelnė trečiąją vietą, o vaikų muzikos mokyklos akordeonų orkestras – antrąją. Vidurinės mokyklos jaunių chorą parengė 1965 m. respublikinei dainų šventei, muzikos mokyklos akordeonų orkestrą 1969 m. moksleivių respublikinei meno ir sporto šventei.

Vienerius metus buvo Tauragės vaikų muzikos mokyklos direktorius ir skudučių ansamblio vadovas – parengė 1975 m. respublikinei dainų šventei. 19751985 m. Biržų vaikų muzikos mokyklos direktorius ir choro vadovas – parengė 1977, 1980 ir 1985 m. respublikinėms dainų šventėms. Taip pat vadovavo Biržų rajono švietimo darbuotojų moterų chorui, kuris 1985 m. respublikinės dainų šventės konkurse savo grupėje pelnė geriausio kolektyvo vardą. Šis choras dalyvavo 1990 m. Lietuvos tautinėje dainų šventėje, nemažai koncertavo, zoninėse apžiūrose pelnė pirmųjų ir kitų prizinių vietų.

19851987 m. Panevėžio 15-osios vidurinės mokyklos muzikos mokytojas, vaikų choro bei mergaičių vokalinio ansamblio vadovas. 19871992 m. mokytojavo ir vadovavo vaikų chorui Panevėžio 13-ojoje vidurinėje mokykloje. 1991 m. vaikų ir jaunimo chorų festivalyje „Dainuok, jaunoji Lietuva“ jaunučių choras pripažintas geriausiu kolektyvu. 19921997 m. Panevėžio 20-osios vidurinės mokyklos muzikos ir dainavimo mokytojas. 19921993 m. Panevėžio miesto švietimo skyriaus vedėjo pavaduotojas.

Nuo 1994 m. Pandėlio (Rokiškio raj.) meninio lavinimo centro Panemunio filialo muzikos mokytojas, nuo 1995 m. Panemunio kultūros namų administratorius, vaikų ir suaugusiųjų vokalinių ansamblių vadovas. 1996 m. įkūrė kraštiečių draugiją „Panemunio krivūlė“, rengia įvairius kultūros renginius, 1997 m. sukūrė projektą „Nikodemas Martinonis tėviškėn sugrįžta“, inicijavo piliakalnio ir parko sutvarkymą, dirigentui paminklo pastatymą ir organizavo jo atidengimo iškilmes.

19611984 m. Rokiškio ir Biržų rajonų dainų švenčių organizatorius ir vyr. dirigentas, muzikos mokymo metodinių komisijų pirmininkas. 1964 m. apdovanotas Liaudies švietimo pirmūno ženkleliu, 1994 m. suteikta muzikos mokytojo metodininko kvalifikacijos kategorija.

Šaltiniai

redaguoti

Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999.