Vytautas Žvirblis

Vytautas Žvirblis (g. 1930 m. rugsėjo 22 d. Linkuvoje) – choro dirigentas ir pedagogas.

Biografija redaguoti

1948 m. baigęs Linkuvos gimnaziją, 19501952 m. dirbo Linkuvos rajono finansų skyriaus kasininku – buhalteriu ir vyr. buhalteriu. Pats pasigamino fisharmoniją, susiremontavo seną fortepijoną ir išmoko šiais instrumentais groti. Epizodiškai vargonininkavo Linkuvos bažnyčioje. Muzikos mokytojo ir vargonininko Petro Garšvos paskatintas, 19521956 m. mokėsi choro dirigavimo Šiaulių muzikos mokykloje (dėst. B. Sližys, D. Einikienė ir B. Beganskaitė). Mokydamasis dirbo mokyklos kasininku ir ūkvedžiu, mokytojavo Kairių septynmetėje mokykloje, vadovavo Šiaulių dviračių gamyklos chorui. 19561961 m. choro dirigavimo studijas tęsė Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (vyr. dėst. J. Karoso klasė). Studijuodamas vadovavo Vilniaus žemės ūkio mechanizacijos technikumo vyrų chorui ir vokaliniam – instrumentiniam ansambliui, dėstė kultūros – švietimo technikume.

19611973 m. V. Žvirblis Šiaulių aukštesniosios muzikos mokyklos (konservatorijos) choro dirigavimo ir kitų disciplinų dėstytojas, keletą metų buvo direktoriaus pavaduotojas mokymo reikalams ir teorinių disciplinų metodinės komisijos pirmininkas. Tuo pat metu vadovavo „Elnio“ kombinato mišriajam ir vyrų chorams bei dainų ir šokių ansambliui, medicinos darbuotojų moterų chorui, kultūros namų dainų ir šokių liaudies ansambliui „Jovaras" ir kitiems meno mėgėjų kolektyvams. Surengė nemaža koncertų, dalyvavo Šiaulių miesto ir respublikinėse dainų šventėse.

Nuo 1973 m. V. Žvirblis Vilniaus J. Tallat-Kelpšos aukštesniosios muzikos mokyklos (konservatorijos) choro dirigavimo dėstytojas, 19751993 m. choro dirigavimo metodinės komisijos pirmininkas, 19881992 m. choro dirigavimo dėstytojas Lietuvos valstybinėje konservatorijoje. Išugdė visą būrį jaunųjų chorvedžių, kurių dalis jau žinomi chorų dirigentai (Martynas Staškus, Dainius Stumbras ir daug kitu).

Nuo 1985 m. kurį laiką buvo Vilniaus medicinos darbuotojų dainų ir šokių liaudies ansamblio „Rūta" chormeisteriu ir meno vadovu. Koncertavo Lietuvoje, Rusijoje, Vokietijoje, dalyvavo įvairiuose kultūros renginiuose.

V. Žvirblis – Šiaulių miesto ir 1973 m. respublikinio moterų ir vyrų chorų sąskrydžio Šiauliuose dirigentas, respublikinių dainų švenčių konsultantas, chorų apžiūrų ir konkursų žiuri narys. 1980 m. apdovanotas Kultūros žymūno ženklu. Žmona Veronika Vitaitė – pianistė, Lietuvos muzikos akademijos profesorė; duktė Aleksandra Žvirblytė – pianistė, respublikinių ir tarptautinių konkursų laureatė, Lietuvos muzikos akademijos pedagogė.

Šaltiniai redaguoti

  • Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999.