Vyriausioji administracinių ginčų komisija

Vyriausioji administracinių ginčų komisija (VAGK) - išankstinio ne teismo tvarka administracinių ginčų nagrinėjimo institucija, administracinių ginčų komisija. Ji nėra viešojo administravimo subjektas. Įsteigta pagal 1999 m. LR ABTĮ ir LR administracinių ginčų komisijų įstatymus. Pagal prigimtį - kvaziteisminė institucija. Sudaro 5 nariai. Jiems talkina 5 padėjėjai, turintys aukštąjį teisinį išsilavinimą, bei kitas administracinis personalas.

Buveinė

Sudėtis

redaguoti

Komisiją sudaro 5 teisininkai (paskirti LR Vyriausybės 2016 m. kovo 18 d. nutarimu Nr. 259 Tai Komisijos pirmininkas Vytautas Kurpuvesas, nariai Jūratė Mikalčienė, Roma Sabina Alimienė, Vaidas Milius, ir Zita Smirnovienė.

Pirmininkai
Buvę Komisijos nariai
  • Adolfas Gylys (g. 1942 m.)
  • Raimunda Petkutė (g. 1957 m.)
  • Dr. Vytautas Šulija (g. 1976 m.), MRU lektorius, verslo teisės advokatas, APB „Šulija partners Law Firm Vilnius" narys [1]
  • Tomas Petras Vėlyvis, Vilniaus rajono 3-iojo notarų biuro notaras [2]
  • Rūta Bakševičienė (g. 1969 m.)
  • Laura Paškevičienė (g. 1979 m.)
  • Asta Šriupšienė (g. 1977 m.).

Komisija per 20 darbo dienų nemokamai išnagrinėja žmonių ir juridinių asmenų skundus (prašymus) bei priima dėl jų sprendimus kai ginčijami centrinių valstybinio administravimo subjektų (ministerijų, departamentų, inspekcijų, tarnybų, komisijų ir kitų centrinių valstybės institucijų bei jų tarnautojų ir pareigūnų) priimti individualūs administraciniai aktai.

Komisija taip pat sprendžia ginčus kai šios institucijos, jų tarnautojai ir pareigūnai atsisako ar vilkina įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka bei terminais tvarkyti žmonių reikalus viešojo administravimo srityje arba nesuteikia pareiškėjų prašomos ir jiems teiktinos informacijos.

Nuorodos

redaguoti