Vyriausias vasalas

Vyriausias vasalas (angl. tenant - in - chief, vassal – in – chief) – viduramžių ir ankstyvųjų naujųjų laikų Europoje tai aukštos padėties kilmingieji, tiesioginiai monarcho, o ne kito kilmingojo ar aukšto dvasininko vasalai. Vyriausi vasalai būdavo princai ir hercogai (daug jų buvo artimi monarcho giminaičiai), erlai, taip pat baronai ir lordai. Vyriausi vasalai sudarydavo monarcho įtakos visuomenei karkasą, feodalų sistemos lygį išsyk po monarchu.

Kitas vasalų lygis vadinosi vavasorai.

Angl. terminas tenant – in – chief yra istorikų naujadaras.