Vykdymo procesas - civilinio proceso baigiamoji stadija, kuomet yra realizuojami vykdomieji dokumentai. Reglamentuoja Civilinio proceso kodeksas, kiti specialūs norminiai aktai. Lietuvoje - LR CPK. Vykdymo procesą atlieka antstolis (Lietuvoje - privatus asmuo su specialiais įgaliojimais).