Yokosuka MXY-7 Ohka

(Nukreipta iš puslapio Vyšnios žiedas)
Yokosuka MXY-7 Ohka
Japanese Ohka rocket plane.jpg
Tipas Kamikadzė lėktuvas
Gamintojas Jokosukos laivyno techninis arsenalas
Gamybos metai 1944-1945
Pirmas skrydis 1944 m. lapkritis
Pradėtas naudoti 1945 m.
Baigtas naudoti 1945 m.
Būsena nenaudojamas
Pagaminta vnt. 850

Vyšnios žiedas (angl. Ohka, jap. 桜花) buvo specialiai kamikadzių misijoms sukurtas lėktuvas, Japonijos naudotas Antrojo pasaulinio karo metu. Techniškai tai buvo pilotuojama sparnuotoji raketa. Amerikiečių kariškiai jį dar vadino irgi japonišku žodžiu Baka (kvailys).

Tai buvo labai mažas ir gana grubiai padarytas lėktuvas, kurį didžiąją kelio dalį nešdavo bombonešis (paprastai Mitsubishi G4M "Bety"). Atkabinus, pilotas iš pradžių sklęsdavo link taikinio, vėliau įjungdavo gana trumpai (9 sekundes) veikiančius tris raketinius variklus. Kiekvieno šių variklių trauka siekė 800 kg. Nuo galutinės šio lėktuvo atakos iš esmės nebuvo jokio išsigelbėjimo, nes jis įsibėgėdavo iki milžiniško greičio (1040 km/val). Priekyje pritvirtintos 1500 kg bombos pakako nuskandinti bet kurį laivą, kai kada tiesiog perskeliant jį pusiau. Atsikabinusi nuo lėktuvo, Ohka galėjo pasiekti toliausiai maždaug už 37 km esantį laivą.

Silpnoji vieta buvo būtinybė atakuoti iš labai arti, taigi amerikiečiai gynėsi neprileisdami artyn nešančiųjų bombonešių. Didžioji dauguma kamikadzių žuvo būtent numušus nešantį lėktuvą, taip ir negavę progos atakuoti laivą. Jei amerikiečiams pasisekdavo, gana skubiai ir primityviai pagamintas, dažnai ne itin patyrusio piloto valdomas Ohka taip pat ne visada pataikydavo. Amerikiečiai „Vyšnios žiedo“ bijojo tiek paniškai, jog kai kada apšaudydavo iš Japonijos pusės parskrendančius savo pačių lėktuvus.

Bombos montavimas

Vėlesni Ohka modeliai turėjo ilgiau veikiantį variklį ir būtų galėję patys pakilti nuo kranto ar net iš povandeninių laivų. Apsieidami be bombonešių, jie būtų buvę daug grėsmingesni. Tačiau šie patobulinti variantai taip ir nebuvo panaudoti: karas baigėsi.

Bandant suprasti, kaip tokia mašina galėjo būti naudojama, galbūt reikia prisiminti, jog japonų ir amerikiečių mūšiai tame kare buvo labai nuožmūs; iš jų gana retai tegrįždavo ir paprastų lėktuvų pilotai.

Neretai tvirtinama, jog šitaip kautis japonų tautą įgalino jos specifinis charakteris. Tačiau panašius lėktuvus (Bachem, pilotuojamas V-1 variantas) projektavo ir tame pat kare pralaiminti Vokietija, tačiau nespėjo jų panaudoti.

Operacijų pavyzdžiaiKeisti

 
Yokosuka Ohka Model 22
  • 1945 m kovo 21 d. 16 Mitsubishi G4M ("Betty") tipo bombonešių, lydimi 55 naikintuvų, atakavo keturių amerikiečių laivų grupę (Hornet, Bennington, Wasp, Belleau Wood). Dar dvi Betės lydėjo atakuojančius lėktuvus, atlikdamos stebėjimus ir padėdamos navigacijoje. Puolančius pasitiko 50 amerikiečių naikintuvų, priversdami Betes paleisti Ohka lėktuvus už 113 kilometrų nuo taikinio – per toli. Nė viena Betė negrįžo, nė viena Ohka nepasiekė amerikiečių laivo, 16 Ohka pilotų žūsta be naudos. Į japonų bazę sugrįžta tik 15 apgadintų naikintuvų.
  • 1945 m balandžio 12 d. devynios Betės atakuoja amerikiečių flotilę Okinavoje. Ohka pataiko į laivą Mannert L. Abele, perskeldama jį į dvi dalis ir nuskandindama. Jeffers jūreiviai kulkosvaidžiu susprogdina puolančią Ohką vos už 45 metrų nuo laivo, bet sprogusi bomba vis viena sugadina Jeffers nebesutaisomai. Stanly Ohka perveria kiaurai, tačiau nesprogsta ir todėl nepadaro daug žalos. Kita Stanly atakuojanti Ohka nepataiko, tik šiek tiek kliudydama laivą. Tik viena Betė sugrįžta atgal.
  • 1945 m balandžio 14 d. septynios Betės atakuoja flotilę Okinavoje. Nė viena Ohka nekliudo laivo (neaišku, ar japonams išvis pavyko jas paleisti). Nė viena Betė negrįžta atgal.
  • 1945 m gegužės 4 d. septynios Betės atakuoja tą pačią flotilę Okinavoje. Viena Ohka pataiko į Shea, sugadindama jį nepataisomai. Kita šiek tiek kliudo Gayety, nežymiai jį apgadindama. Viena Betė sugrįžta atgal.
  • 1945 birželio 22 d. Paskutinioji Ohka ataka: puola šešios Betės, iš mūšio sugrįžta dvi. Nė viena Ohka nepataiko į laivą.

NuorodosKeisti