Vyčio Kryžiaus ordino Karininko kryžius

(Nukreipta iš puslapio Vyčio kryžiaus 4 laipsnio ordinas)
   Šiam straipsniui ar jo daliai trūksta išnašų į patikimus šaltinius.
Jūs galite padėti Vikipedijai pridėdami tinkamas išnašas su šaltiniais.

Vyčio kryžiaus ordino Karininko kryžius – keturioliktas pagal svarbą Lietuvos valstybės apdovanojimas. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu Vyčio Kryžiaus ordinu apdovanojami asmenys, pasižymėję didvyriška narsa ir ištverme ginant Lietuvos Respublikos laisvę ir nepriklausomybę.

Istorija

redaguoti

Vyčio Kryžiaus ordinas įsteigtas 1919 m., kai kovose su bolševikais susikūrė Lietuvos kariuomenė. Pradžioje vadintas kryžiumi „Už Tėvynę“ ir buvo aukščiausias valstybės apdovanojimas. 1920 m. vasario 3 d. Prezidento įsaku pavadintas Vyčio Kryžiumi. 1927 m. balandžio 1 d. priimtas Vyčio Kryžiaus įstatymas, o tų pačių metų rugpjūčio 31 d. patvirtintas Vyčio Kryžiaus statutas. 1930 m. rugsėjo 1 d. pavadintas Vyčio Kryžiaus ordinu. 1938 m. lapkričio 23 d. Kaune įvyko Vyčio Kryžiaus kavalierių suvažiavimas, skirtas pagerbti labiausiai pasižymėjusiems kovoje dėl Lietuvos laisvės asmenims.

Vyčio Kryžiaus ordinas – pirmasis 1991 m. sausio 15 d. atkurtas tarpukario Lietuvos valstybės apdovanojimas. 1991 m. pirmuosius Vyčio Kryžiaus ordino ženklus pagamino dailininkas Aloyzas Jonušauskas, vėliau gamino Vilniaus kombinatas „Dailė“, šiuo metu – Lietuvos monetų kalykla ir TŪB „Gurtana“. Iki 1996 m. ordino kaspinus gamino Lietuvos tekstilės institutas, dabar – Danijos firma „Morch and Sons“ Kopenhagoje. Keliadešimt Vyčio Kryžiaus 4-ojo laipsnio ordinų 1992 m. pagaminta Paryžiuje, firmoje „Arthus Bertrand“.

1991-2000 metais Vyčio Kryžiaus ordinu apdovanoti 396 asmenys. Iš jų: 4-ojo laipsnio – 144.

Vyčio Kryžiaus ordino šventė – lapkričio 23-oji – Lietuvos karių diena.

Aprašas

redaguoti
 

Ordiną sudaro:

 • 1) kryžius – sidabro, dvigubas, 42 mm aukščio ir 25 mm pločio, padengtas juodu, o jo kraštai – baltu emaliu. Priekinės pusės viduryje – baltas Vytis raudoname skyde. Už skydo – sukryžiuoti aukso kalavijai. Kitoje pusėje – įrašas „Už narsumą“ ir Vyčio Kryžiaus ordino įsteigimo metai – 1919.
 • 2) kaspinėlis – raudono muaro, 40 mm pločio, su keturiomis juodomis juostelėmis kraštuose, su dviem sidabro ąžuolo šakelėmis

Karininko kryžius kabinamas prie kaspinėlio su rozete.

Ordino laipsniai

redaguoti

Vyčio Kryžiaus ordino Karininko kryžius yra ordino 4-asis laipsnis. Kiti laipsniai:

Vyčio Kryžiaus ordinu apdovanojami asmenys, didvyriškai gynę Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę:

 • už ypatingą dvasios tvirtybę, sumanią konspiraciją bei vadovavimą, ištvermę ir pasiaukojimą ginkluoto ir neginkluoto pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms kovose už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę ar įkalinimo ir kitokių represijų metu;
 • už ypatingą pasiryžimą, pasiaukojimą ir ištikimybę pareigai atkuriant Lietuvos valstybingumą 1988–1990 metais;
 • šalinant grėsmę Lietuvos valstybingumui ar vientisumui po 1990 m. kovo 11 d.
 • už ypatingus žygdarbius, atliktus kovos aplinkybėmis;
 • už itin sumanų vadovavimą krašto apsaugos dalinių kovos operacijoms;
 • už ypatingą drąsą ir dvasios tvirtybę ginant krašto teritoriją, saugant valstybės sieną, svarbius valstybinius, ūkio ir kitus civilinius objektus;
 • už išskirtinį narsumą likviduojant ekologinių katastrofų, stichinių nelaimių, avarijų padarinius ir pasižymėjimą esant kitoms ypatingoms aplinkybėms, kai gresia pavojus gyvybei;
 • už ypatingą narsumą ir ištvermę saugant viešąją tvarką, visuomenės rimtį bei piliečių teises ir laisves;
 • už didvyriškumą ir pasiaukojimą atliekant valstybės užduotis sunkiomis aplinkybėmis bei esant dideliam pavojui;
 • už krašto apsaugai itin reikšmingus mokslo darbus;
 • už itin reikšmingus krašto apsaugos organizavimo projektus.

Šiuo ordinu gali būti apdovanojami didvyriškai žuvusieji, ir asmenys po mirties.

Ordinais paprastai apdovanojama nuosekliai – pradedant nuo žemiausio laipsnio: Riterio, Karininko, Komandoro, Komandoro didžiuoju ir Didžiuoju kryžiais, tačiau Vyčio kryžiaus ordinui ši taisyklė negalioja. Antrą kartą to paties laipsnio ordinu neapdovanojama. Teisę Respublikos Prezidentui teikti kandidatus apdovanoti ordinu turi krašto apsaugos ministras, teisingumo ministras, vidaus reikalų ministras. Teikimai ordinų kancleriui pristatomi ne vėliau kaip prieš du mėnesius iki apdovanojimo dienos – Vasario 16 - osios arba Liepos 6-osios. Juose pateikiama kiekvieno kandidato biografija, nuopelnų aprašymas, duomenys apie ankstesnius valstybės apdovanojimus, nurodymas, kokiam apdovanojimui pristatoma, taip pat asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Už valstybės apdovanojimui teikiamų asmenų duomenų tikrumą atsako juos teikiančios organizacijos, institucijos ir pareigūnai. Teikimai apdovanoti valstybės ordinais, medaliais ir kitais pasižymėjimo ženklais svarstomi Apdovanojimų taryboje. Jos išvados pateikiamos Respublikos Prezidentui, tačiau Respublikos Prezidentas gali apdovanoti ir Apdovanojimų tarybai nesvarsčius. Ordiną iškilmingai įteikia Respublikos Prezidentas arba jo įgaliotas asmuo.

Ordino kavalieriai

redaguoti
    Šiame straipsnyje bent dalis informacijos yra pasenusi.
Jeigu galite, atnaujinkite informaciją ir ištrinkite šį pranešimą.
Vardas, pavardė Dekreto data Nr.
Jonas Pranas Aleksa (po mirties) 2011.04.21 1K-666
Monika Alūzaitė-Kuličauskienė 1999.05.19 451
Kazys Ambrozaitis 2002.05.10 1767
Jonas Andriškevičius 1995.11.21 776
Alfonsas Andriukaitis (po mirties) 2003.01.08 2007
Artūras Andrušaitis 1995.11.21 776
Elena Armonienė (JAV) 1993.11.27 181
Benius Balaika 1999.05.19 451
Zofija Balčiūnienė (po mirties) 2010.05.03 1K-354
Vytautas Balsys 2000.02.11 767
Leonardas Baltrukonis 1995.03.08 573
Juozas Baltrušaitis 2000.05.15 869
Raimundas Baltuška 1995.11.21 776
Vladas Baltuška (po mirties) 2003.05.12 76
Petras Arnoldas Barysas 1995.03.08 573
Vytautas Barkauskas 2004.02.06 365
Juozas Barškietis 1995.11.21 776
Adolfas Baublys (po mirties) 2001.11.16 1573
Tomas Bendorius 1991.09.06 I-1767
Jadvyga Bieliauskienė 1998.08.21 152
Vytautas Bogušis 1998.08.21 152
Česlovas Braziulis 1998.11.18 239
Kęstutis Bredelis 1991.09.06 I-1767
Birutė Briliūtė 1999.02.01 311
Jonas Burbulis (Ramunis) 2011.04.21 1K-666
Povilas Butkevičius (po mirties) 1999.02.01 311
Povilas Buzas 1999.02.01 311
Vaclovas Buzas 1991.09.06 I-1767
Ints Calitis 2003.01.08 2007
Emilija Cicėnienė 1995.03.08 573
Mečislovas Citrinavičius 1996.11.20 1111
Kęstutis Cvirka 1995.03.08 573
Leonas Čelutko 2002.05.10 1767
Simonas Čepkauskas 1995.03.08 573
Kristina Čepkauskienė 1991.09.06 I-1767
Ona Irena Čerikienė 1995.03.08 573
Mindaugas Černius 1996.11.20 1111
Gintaras Danielius 1991.09.06 I-1767
Gintaras Dapkus 1991.09.06 I-1767
Adelė Dirsytė (po mirties) 1999.02.01 311
Vincas Dulskis (po mirties) 1999.05.19 451
Jonas Dženkaitis (po mirties) 1999.11.22 679
Eitanas Finkelšteinas (Vokietija) 1999.02.01 311
Antanas Firavičius (Kanada) 1993.11.27 181
Balys Gaidžiūnas (JAV) 1994.09.27 397
Antanas Garšva 1999.02.01 311
Karolis Garuckas (po mirties) 1999.02.01 311
Petras Gataveckas 2000.02.11 767
Vytautas Vitalius Gavėnas (po mirties) 2000.05.15 869
Jonas Gečas 1996.11.20 1111
Petras Gervylius 1998.11.18 238
Steponas Giedrikas-Girietis (po mirties) 2000.02.11 767
Jonas Girdenis 1995.03.08 573
Liucija Girdvainienė 1995.03.08 573
Diana Glemžaitė (po mirties) 1999.05.19 451
Robertas Gradauskas 1991.09.06 I-1767
Donatas Gražys 1995.03.08 573
Vincas Grinkus 1999.05.19 451
Steponas Grybauskas 1998.11.18 238
Stasys Guiga (po mirties) 2000.05.15 869
Petras Gumauskas 1998.11.18 238
Anastazas Janulis (po mirties) 1999.02.01 311
Virgilijus Jaugelis (po mirties) 1999.02.01 311
Antanas Jogėla (po mirties) 2003.05.12 76
Vytautas Jokubaitis (JAV) 1993.11.27 181
Kęstutis Jokubynas (JAV) 1999.02.01 311
Antanas Juozakėnas (po mirties) 2003.11.17 285
Albinas Karalius (po mirties) 2000.05.15 869
Filomena Karaliūtė-Mikelionienė 1999.05.19 451
Donatas Kaulinis 1991.09.06 I-1767
Albina Kavaliauskaitė 1995.03.08 573
Antanas Kazakevičius (po mirties) 1998.11.18 238
Mykolas Kazanas (po mirties) 2001.11.16 1573
Jonas Kedas 2000.05.15 869
Romas Kemerzūnas 1996.11.20 1111
Albinas Kentra 1998.11.18 238
Salomėja Kezienė 1995.03.08 573
Kostas Kliučinskas 1997.02.10 1199
Algimantas Kliunka 2004.02.06 365
Pranas Končius-Adomas (po mirties) 2000.02.11 767
Bagdonas Kontrimas (po mirties) 2002.05.10 1767
Ivan Kovaliov (Rusija) 2003.01.08 2007
Wladimir Luttowar Kozakiewicz (Belgija) 2003.01.08 2007
Domas Krivickas (JAV) 1993.11.27 181
Lionginas Kunevičius (po mirties) 1999.02.01 311
Julija Kuodytė 1999.02.01 311
Juozas Kuoras 1996.11.20 1111
Malva Landa (Rusija) 2003.01.08 2007
Petras Lapienis 1995.03.08 573
Vytautas Laugalis (po mirties) 1999.05.19 451
Kazys Algimantas Lisauskas (po mirties) 1999.11.22 679
Rimas Litvinas 1991.09.06 I-1767
Ona Lukauskaitė-Poškienė (po mirties) 1999.02.01 311
Jurgis Mackevičius 1996.11.20 1111
Liudvikas Malakauskas 1998.11.18 238
Bernadeta Mališkaitė 1999.02.01 311
Juozas Markelevičius 1996.11.20 1111
Irena Martinkutė-Smetonienė 1999.05.19 451
Antanas Mažeika (JAV) 2004.02.06 365
Artūras Mičiūdas (Argentina) 1993.11.27 181
Stanislovas Miknius (po mirties) 2000.05.15 869
Juozas Milvydas (po mirties) 1999.11.22 679
Romualdas Mintautas 1991.09.06 I-1767
Erika Mitkutė-Zubrickienė 1995.03.08 573
Liudas Mulerskas 1998.11.18 238
Vitoldas Mulevičius 1996.11.20 1111
Stasys Murza 1997.11.19 1455
Ričardas Bernardas Nakas (po mirties) 2018.07.03 1K-1344
Vytautas Nanartonis 1998.11.18 238
Pilypas Narutis 2002.05.10 1767
Petras Našlėnas 2000.05.15 869
Genovaitė Navickaitė 1999.02.01 311
Vaclovas Navickas (po mirties) 2000.05.15 869
Vytautas Navickas 2004.06.25 128
Zigmas Neciunskas (po mirties) 1999.02.01 311
Viktor Nekipelov (Po mirties, Rusija) 2003.01.08 2007
Valentinas Novikovas 2003.06.25 130
Tatjana Osipova (Rusija) 2003.01.08 2007
Petras Oželis (po mirties) 1999.05.19 451
Vladas Pabarčius (po mirties) 1999.05.19 451
Stasys Pancerna 1997.02.10 1199
Edmundas Paulionis 1999.02.01 311
Antanas Pažėra 1998.11.18 238
Jonas Petkevičius 1998.08.21 152
Albertas Petrauskas 2002.05.10 1767
Antanas Petrikonis 1998.11.18 238
Algirdas Petrusevičius 1998.11.18 238
Angelija Pladytė 1991.09.06 I-1767
Kazimieras Pleskus 1998.11.18 238
Arvydas Pocius 2000.11.17 1091
Jonas Protusevičius 1998.08.21 152
Angelė Račaitė-Paškauskienė (po mirties) 1999.02.01 311
Romaldas Juozas Ragaišis 1998.08.21 152
Ona Valerija Ramanauskienė 1995.03.08 573
Arūnas Ramanavičius 1991.09.06 I-1767
Antanas Ramoškis 1996.11.20 1111
Endel Ratas (Estija) 2003.01.08 2007
Liudas Rekašius- Vėtra (po mirties) 2000.02.11 767
Petras Ruibys-Garbštas (po mirties) 2000.02.11 767
Pranas Runas (po mirties) 2001.05.15 1325
Antanas Sakalauskas 1991.09.06 I-1767
Julius Sasnauskas 1998.08.21 152
Kazimieras Savičius 1998.11.18 238
Jonas Sendzikas 2000.05.15 869
Juozas Simanavičius (po mirties) 1999.05.19 451
Anicetas Simanonis 1998.11.18 238
Liudvikas Simutis 1998.11.18 238
Albinas Skučas 2000.05.15 869
Zigmas Slušnys 1991.09.06 I-1767
Algimantas Songaila 2002.06.27 1824
Alfonsas Stankauskas 2000.05.15 869
Juozas Stankevičius 1995.03.08 573
Bronius Stasiukaitis (po mirties) 2000.02.11 767
Saulius Steponavičius 1991.09.06 I-1767
Jonas Arvydas Stikliorius (JAV) 1993.11.27 181
Vytautas Stonis (po mirties) 2001.05.15 1325
Klemensas Straigis 2003.11.17 285
Evaldas Straukas 1995.03.08 573
Kęstutis Subačius 2003.01.08 2007
Vaclovas Subačius (po mirties) 1999.05.19 451
Antanas Suraučius (Lenkija) 1999.05.19 451
Vladas Šakalys (po mirties) 2003.01.08 2007
Juozas Šarauskas (po mirties) 2012.06.14 K-1093
Romas Algirdas Šatas (po mirties) 2002.05.10 1767
Ričardas Ščerba 1995.03.08 573
Zigmantas Šekštelė 2001.05.15 1326
Algirdas Šertvytis 1999.05.19 451
Algis Šikas 1995.03.08 573
Andrejus Šildiajevas 1991.09.30 I-1841
Vytautas Šimėnas 1995.03.08 573
Antanas Šipaila (po mirties) 1999.05.19 451
Zigmas Širvinskas (po mirties) 2004.02.06 365
Marijona Štarolytė 2002.05.10 1767
Elena Šuliauskaitė 1999.02.01 311
Pranas Švilpa-Barzdyla (po mirties) 2000.02.11 767
Enn Tarto (Estija) 2003.01.08 2007
Leonard Ternovskij (Rusija) 2003.01.08 2007
Loreta Tručiliauskaitė 1991.09.06 I-1767
Erik Udam (Po mirties, Estija) 2003.01.08 2007
Feliksas Urbonas (po mirties) 1999.05.19 451
Julija Ūselytė (po mirties) 1999.02.01 311
Vytautas Vaičiūnas 1999.02.01 311
Vidmantas Vaitkus 1991.09.06 I-1767
Antanas Vaivada 1993.11.27 182
Jurgis Valiulis (Karolis Drunga) (po mirties) 2002.05.10 1767
Juozas Valiulis Petkevičius-Steigvila 2000.02.11 767
Zita Vanagaitė (po mirties) 1999.02.01 311
Kazys Varkala 1998.05.19 72
Kazimieras Vaznonis (po mirties) 2003.11.17 285
Zenonas Vegelevičius 2000.07.01 930
Vincentas Vėlavičius (po mirties) 1999.02.01 311
Tomas Venclova 1999.02.01 311
Pranas Veverskis 1997.02.10 1199
Ona Vitkauskaitė 1999.02.01 311
Bronislovas Vizbaras 2000.07.01 930
Jonas Volungevičius 1998.08.21 152
Povilas Zagreckas 1997.02.10 1199
Edvardas Zagurskas 1996.11.20 1111
Jonas Zalieska 2002.05.10 1767
Kostas Zaranka (po mirties) 2004.05.13 57
Juris Ziemelis (Po mirties, Latvija) 2003.01.08 2007
Bronius Zlatkus 1999.05.19 451
Irina Žalkovskaja-Ginzburg (Rusija) 2003.01.08 2007
Pranas Želvys (Barzda)(po mirties) 1999.11.22 679
Antanas Žukas (po mirties) 2004.05.13 57
Jonas Žvinys (po mirties) 1999.11.22 679