Voluinės srities herbas

Voluinės srities herbas – raudoname skyde su užapvalintais apatiniais kampais pavaizduotas baltas (sidabrinis) kryžius.

Voluinės srities herbas

Istorija Keisti

Voluinės žemės herbas žinomas nuo XIV a. pirmosios pusės. Tikėtina, kad jis išlikęs ant vienos iš Apaštalų vienuolyno Voluinės Vladimire molinių plytų, kurioje pavaizduotas ant Voluinės kunigaikščio vėliavos. Vėliau jis buvo spausdinamas ant Lietuvos didžiųjų kunigaikščių dokumentų: Vytauto Didžiojo 1385 m., 1404 m. ir 1413 m.; taip pat Žygimanto Kęstutaičio 1433 m. ir pastarojo antspaude 1464 metais.

Voluinės herbo seniausias spalvotas atvaizdas išlikęs Paryžiaus arsenalo bibliotekoje rankraštyje ir yra žinomo lenkų istoriko Jano Dlugošo sukurto heraldinio ženklo kopija.

Sudarius Liublino uniją, ant šio herbo 1589 m. buvo uždėtas Lenkijos Erelis. 1856 m. buvo patvirtintas Volynės gubernijos herbas. 1921–1939 m. kiek pakeistas spausdinamas ant Lenkijos valstybinių dokumentų. TSRS laikais dėl ideologinių sumetimų Voluinės herbo buvo atsisakyta.

Šaltiniai Keisti